Шумен  25 °CСряда, 19- ти Юни
USD  1.82532 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Въвеждат електронна система за прием на деца в детските градини

 Въвеждат електронна система за прием на деца в детските градини Източник: Снимка: infoshumen.info

Шумен

През новата учебна година в град Шумен ще бъде въведена електронна система за прием на деца в детските градини. Регистрацията ще се извършва по електронен път /онлайн/ на адрес https://kg.shumen.bg или на място в детската градина.
Първото класиране ще е през месец април 2019 г. Началната дата за отваряне на системата е 3 април 2019 г. в 10:01 часа, а крайният срок за кандидатстване е 12 април 2019 г. до 23:59 часа. Класирането ще бъде обявено на 19 април в 17:00 часа. Записванията на класираните деца в детските градини започват на 22 април от 09:00 часа и ще продължат до 17.00 часа на 24 април.
Приемът ще се осъществява на базата на точкова система. Критериите, по които се определя броят на събраните точки, са подробно описани в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища  на територията на община Шумен. Текстът на Наредбата е публикуван на сайта на Община Шумен в секцията „Общински съвет“ – Наредби. Всеки родител може да избира до шест детски градини, като поредността на желанията ще носи различен брой точки. Приемът на деца в населените места с една детска градина и на деца в подготвителни групи в общинските училища на територията на община Шумен ще се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответната детска градина или училище. Ако заявителят и детето нямат постоянен или настоящ адрес на територията на община Шумен, могат да регистрират заявление за участие в класиране само на място в Община Шумен – Отдел „Образование, наука и развитие“ след представяне на документ за самоличност.
В детските градини ще се приемат и деца на двегодишна възраст при наличие на свободни места и след класиране на всички тригодишни деца. След публикуване на резултатите от първото класиране ще бъдат обявени още няколко класирания, в които ще се съобщава броят на свободните места в детските градини всеки месец от май до края на годината. 
 
 
 


Прочетете също
Top