Шумен  11 °CСъбота, 5- ти Декември
USD  1.60855 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Залесяват нови 197 декара гори в Шуменско

Залесяват  нови 197 декара гори в Шуменско Източник: СИДП

Област

Повече от 1210 декара нови гори ще се появят на територията на СИДП в периода 2020-2023 година. В шуменското и новопазарското стопанство новите гори ще са 197 дка, а в ДЛС-Тервел и ДГС-Генерал Тошево – 245 декара. Още 265 дка ще бъдат залесени в териториалния обхват на ДГС-Варна и ДЛС-Балчик. 504 дка ще бъдат залесени в ДГС-Омуртаг, където големи масиви от иглолистни дървета бяха унищожени от корояди.
Предвидено е дейностите да се изпълняват на територията на 10 общини, попадащи в 4 области: област Варна – общините Аврен и Варна; област Добрич – общините Балчик, Каварна, Шабла, Ген. Тошево,  Тервел; област Търговище – община Омуртаг; област Шумен – общините  Каспичан и Шумен.
Целта на проекта е възстановяване на гори пострадали от болести и вредители чрез извършване на залесителни дейности, включващи почистване на площите, почвоподготовка и залесяванена обща площ от 1210 дка. Ще бъдат залесени 739 822 броя фиданки и 1 024 кг церов жълъд. Навременното възстановяване на пострадалите гори ще има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието, както и за опазване на околната среда. Освен икономическия ефект, възстановените гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода.
Средствата за мащабното залесяване, в размер на един милион лева са по Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на ДГС-Омуртаг, ДГС-Шумен,  ДГС-Нови пазар, ДГС-Варна, ДГС-Генерал Тошево, ДЛС-Балчик и ДЛС-Тервел при СИДП, финансиран със средства по ОП Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно подписан договор между СИДП ДП гр. Шумен и Държавен фонд „Земеделие“.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top