Шумен  28 °CПон, 2- ри Август
USD  1.64549 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

ВиК се обясни за водния режим в шуменските села

ВиК се обясни за водния режим в шуменските села Източник: Снимка: infoshumen.info

Шумен

Поради повишената обществена чувствителност към липсата на вода в летните месеци ВиК-Шумен пусна в сряда справка за проблемите и мерките за тяхното отстраняване. От нередовно подаване на живителна течност страдат 7 села, а от обясненията става ясно, че до голяма степен решаването на проблемите зависи от инвестиции, които трябва да направи Община Шумен.
В с.Черенча е въведен режим от 24 юли. От засушаването и високите температури дебита на плитките водоизточници във водоснабдителната система е намалял и предвид завишената консумация в летния сезон, водата е недостатъчна, а водоподаването във високите части е нарушено. С писма от миналата и тази година са внесени докладни записки до кмета на Шумен с предложение да осигури необходимите средства за подмяна на участъци с обща дължина 555 м от вътрешна водопроводна мрежа за 59 103 лв. с ДДС и за подмяна на участък от довеждащ водопровод с дължина около 575 м за 18 525 с ДДС.
В с.Друмево проблем е водоснабдяването във високата част. Тръбите са амортизирани и често аварират. В края на м.юли е извършена реконструкция на проблемен участък от напорния  водопровод в свлачищен район. По време на реконструкцията водоподаването е било нарушено от 23 до 31 юли. Локализирана и вече отстранена е авария по напорния водопровод в участък от шахтовия кладенец до ПС"Вехтово-ІІ подем". Авариите по вътрешната водопроводна мрежа в с.Друмево се отстраняват своевременно. За осигуряване на непрекъснато водоснабдяване към Друмево и Вехтово е необходима подмяна на напорния водопровод от шахтовия кладенец до напорните водоеми на двете села. Необходимо е собственика на водоснабдителната система - Община Шумен да предприеме необходимите действия за осигуряване на финансиране.
В с.Салманово режим на водоподаване има от 5 декември м.г. - намален дебит на водоизточници и неустановени скрити течове. Водоснабдителната мрежа на селото в по-голямата си част е от амортизирани азбестоциментови тръби. По тази причина често се стига до скрити течове, при което резервирания обем вода в напорните резервоари бързо се източва. В края на 2018 г. е внесено предложение до кмета на Община Шумен за осигуряване на финансиране и осъществяване на подмяната на части от уличната водопроводна мрежа.
В с.Лозево е въведен режим на водоподаване от 24 юли поради намален дебит на водоизточниците и в същото време многократно увеличена консумация на потребителите. Проучват се възможности за увеличаване на водните количества.
В с.Костена река е нарушено водоподаването поради намален дебит на водоизточниците и множество възникнали аварии, които се отстраняват - 4 за пет дни.
В с.Струйно е нарушено водоподаването поради намален дебит на водоизточниците на ниската зона и нарушено водоподаване от ВС "Тервел" на висока зона.
 
 


Прочетете също
Top