Шумен  9 °CСряда, 14- ти Април
USD  1.63476 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

ВиК проверява водомерните възли и шахти

ВиК проверява водомерните възли и шахти Източник: Инфо Шумен

Област

Представители на „ВиК – Шумен“ започват проверки на техническото състояние на водомерните възли и отчитане на водомерите
Грижата за доброто състояние на водомерните шахти е задължение на клиента съгласно чл.5.1 и чл.5.14 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор. Клиентите, също така, следва  да осигуряват свободен и безопасен достъп до водомерните шахти на длъжностните лица, упълномощени от „В и К – Шумен“.  
Водомерните шахти в имотите на клиентите, след края на зимния сезон, трябва да бъдат почистени и подготвени от тях за безопасна експлоатация и при необходимост – да бъдат извършени съответните ремонти дейности. В случай на установена неизправност и повреди по водомерния възел и присъединителните елементи, потребителят следва да уведоми В и К оператора. 
За изпълнение на дейността си, свързана с водомерите, упълномощените от „В и К – Шумен“ длъжностни  лица имат право на свободен достъп до измервателните уреди. Задълженията на В и К оператора във връзка с водомерите, включват: 
проверка на състоянието и изправността на водомерните възли и присъединителна апаратура и отстраняване на констатираните повреди;
подмяна на водомери с изтекъл метрологичен срок или повредени;
отчитане на показанията на средствата на измерване при условията и сроковете определени от общи условия за предоставяне на В и К услуги чл.7 ал.6 от общите условия;
уведомяване на  потребителите за констатирани проблеми във вътрешната водопроводна инсталация
Клиентите ще бъдат информирани за  датата на посещение на служител на „ВиК – Шумен“ за проверка на техническото състояние на водомерния възел и отчитане на водомера чрез разлепени информационни съобщения или на единния номер 0700 500 54.
Инфо Шумен
 
 
 


Прочетете също
Top