Шумен  10 °CНеделя, 24- ти Окт.
USD  1.68171 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Търгове за продажба на поземлени имоти обяви Община Шумен

Търгове за продажба на поземлени имоти обяви Община Шумен Източник: Инфо Шумен

Шумен

Публични търгове с явно наддаване за продажба на седем поземлени имота, които се намират в Шумен, кварталите Дивдядово, Мътница и Макак и село Васил Друмев, ще се проведат на 22 октомври 2021 г. от 10.00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация.
Тръжната документация се получава от стая 244 в общината до 14.00 часа на 21 октомври 2021 г. след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в общината. Заявленията за участие в търговете заедно с всички необходими документи се подават в запечатан, непрозрачен плик в изнесеното деловодство (гише № 3) на информационния център в общината до 16.00 часа на 21 октомври 2021 г.
Огледи на имотите, обекти на търговете, може да се извършват всеки ден след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 27 октомври 2021 г. от 10.00 часа в зала 363 на общинската администрация. 
Всички обяви за насрочените търгове са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 618.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Шумен 21.10.2021 г. 10:22:46 ч.
Шумен 21.10.2021 г. 10:22:46 ч.
Урок за прилепите
Top