Шумен  1 °CВторник, 12- ти Декември
USD  1.81819 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Съдът призна още 160 000 лв. борч на "ВиК" за вода

Съдът призна още 160 000 лв. борч на "ВиК" за вода Източник: Снимка: infoshumen.info

Шумен

"ВиК"-Шумен дължи 160 476 лева такса за потребена вода през 2016 г. на Басейнова дирекция Варна. Това става ясно от решение на Административния съд в Шумен.  То е произнесено по административно дело №109/2019г., оповестяват магистратите.
Административен съд - Шумен е отхвърлил като неоснователно оспорването на ВиК. Дружеството претендира срещу Акт за установяване на публично държавно вземане на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна, с което е установено, че „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД дължи 160 476,08 лева, явяващи се непогасен остатък от такса за правото на водовземане от повърхностни води от язовир „Тича“, за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 г.
В мотивите си съдът е приел, че общото количество отнет воден обем от „ВиК – Шумен“ ООД за 2016г. е определен съобразно нормативните изисквания в тази насока, с измервателни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, а дължимата от дружеството годишна такса е правилно изчислена в размер на 506 496,88 лева. Установено е и частично погасяване на задължението. Заради това съдебният състав е счел, че към датата на издаване на оспорения акт дължимият остатък от таксата за 2016г. е в размер на 160 476,08 лева. По тези съображения решаващият състав на Административен съд Шумен е приел атакувания административен акт за правилен и законосъобразен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.
В началото на юни Административен съд отхвърли претенциите на ВиК, че не дължи други близо 500 000 лв. такса за 2017 г.
 
 


Прочетете също
Top