Шумен  20 °CСряда, 19- ти Юни
USD  1.82532 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Съдът прекрати делото, образувано против Решение на ОИК Шумен за избиране на общински съветници

Съдът прекрати делото, образувано против Решение на ОИК Шумен за избиране на общински съветници Източник: Инфо Шумен

Избори

Производството по административно дело № 305/2023г. на Административен съд – Шумен е образувано по жалба на Н.К.Н. от с. Мадара – кандидат за общински съветник от листата за общински съветници на ПП Български съюз за директна демокрация за Община Шумен. Делото бе насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 14.11.2023г.
На 09.11.2023г., след призоваването му за съдебното заседание, жалбоподателят депозира молба, в която е посочил, че не е изпращал жалба до съда, поради което моли делото да бъде прекратено поради нередовности в жалбата, свързани с липса на адрес и телефон.
С оглед на обстоятелствата, изложени в молбата на жалбоподателя, съдът отмени определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, остави жалбата без движение и указа да бъдат изправени нередовности в нея, като жалбоподателят в еднодневен срок положи ръкописен подпис в оригинал на жалбата, в случай че я поддържа, като му се разясни, че при неизпълнение, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено. Определението е било съобщено на 09.11.2023г. по телефон, като е било изпратено и на електронен адрес на Н.К.Н.
За да прекрати производството по делото, съдебният състав е констатирал, че в указания срок, а и към момента на постановяване на определението, жалбоподателят не е отстранил нередовностите по жалбата. Съдът е приел също, че с оглед липсата на положен в оригинал подпис на лицето посочено като жалбоподател и предвид твърденията в изявлението му, следва да се приеме, че жалбата не е подписана от посочения в нея подател и същата не се поддържа.
По тези съображения жалбас вх.№ ДА-01-2492 от 08.11.2023г. е оставена без разглеждане, а производството по административно дело № 305/2023г. на Административен съд – Шумен е прекратено.
Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top