Шумен  25 °CПон, 6- ти Юли
USD  1.727 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Съдът потвърди над 54 000 лв. санкция за горски шеф

Съдът потвърди над 54 000 лв. санкция за горски шеф Източник: Снимка: infoshumen.info

Област

Комисията за противодействие на корупцията постанови отнемане в полза на държавата на 54 574 лева от Хълми А. вече бивш шеф на Горско стопанство-Върбица, но той атакува решението пред Административен съд-Шумен. Днес магистратите съобщават, че са потвърдили решението на комисията. И поясняват, че производството е инициирано по жалба на Х.А. срещу Решение на Комисията, с което е установен конфликт на интереси на Х.А. в качеството му на директор на Териториално поделение Държавно горско стопанство-Върбица.
За да отхвърли жалбата на Х.А. съдебният състав констатирал, че в нарушение на императивните правила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество той е издал Заповед №16/ 09.02.2018 г. за определяне на фирма за ползване на дървесина; сключил договор със същата за ползване на дървесина в горски насаждения в общински горски територии; предоставил съгласие за прекратяване на договора; издал Позволително за сеч в частен интерес на свързано с него лице. В конкретния случай законовите предпоставки по ЗПКОНПИ са безспорно установени, като без значение е обстоятелството дали съществуващият частен интерес реално е повлиял при упражняването на правомощията на съответното лице.
Законодателят е преценил, че дори само възможността съществуващият частен интерес да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията, води до състояние, което е обществено укоримо и като такова не следва да бъде допускано.
Решението на Административен съд Шумен подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.
 
 


Прочетете също
Обяви 06.07.2020 г. 20:35:39 ч.
Обяви 06.07.2020 г. 20:34:00 ч.
Обяви 06.07.2020 г. 20:31:20 ч.
Обяви 06.07.2020 г. 09:40:35 ч.
Обяви 06.07.2020 г. 09:27:45 ч.
Top