Шумен  4 °CСъбота, 17- ти Април
USD  1.63176 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Съдът: Любомир Христов е кметът на Шумен

Съдът: Любомир Христов е кметът на Шумен Източник: Снимка: infoshumen.info

Избори

Административният съд в Шумен потвърди решението на ОИК от 3 ноември за обявяване на Любомир Христов за кмет на община Шумен. Производството стартира по жалба на Коалиция „БСП за България“, чийто кандидат Венцислав Венков получи 77 гласа по-малко. Съдът е приел, че при произвеждане на избора за кмет на Шумен не са допуснати нарушения в изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в решението на ОИК. Счел е за неоснователно твърдението за неправилно отчитане на действителни бюлетини като недействителни и обратното.
Както Инфо Шумен писа, съдът прие да открие производство по оспорване истинността на протоколи единствено от 4 избирателни секции. Миналия четвъртък извърши оглед на изборните книжа и не намери протоколи, жалби, решения на СИК или други данни, сочещи наличието на спор относно действителността на даден глас.
Решаващият състав е посочил, че не са налице основания за откриване на производство по оспорване на останалите секционни протоколи, тъй като не се установява спор между членовете на СИК, който да е посочен в протокола на съответната СИК. В мотивите си съдът е отбелязал, че в представените по делото протоколи на СИК липсват спорове между членовете на СИК за действителността на бюлетините, липсват отразени особени мнения от членовете на СИК, т.е. в нито един протокол на СИК не е поставен под съмнение изборният резултат, чрез подписване на протокола с особено мнение. В решението на ОИК също липсва отразяване на особено мнение, спорове или възражения на членовете на комисията по взетото решение. 
От съдебното решение става ясно, че за неоснователен е възприет и довода на оспорващите за недействителност на избора, поради наличие на поправки в протоколите на секционните избирателни комисии. Констатирано било, че при съставяне на протоколите, СИК са извършвали различни поправки, като от всички 127 протокола, 40 са с отразени поправки. Наличието на поправки в секционните протоколи не води до извода, че обективираните в тях данни не съответстват на действителното фактическо положение. Касае се за коригиране на технически грешки, допуснати по време на съставяне на протокола, преди неговото подписване от членовете на СИК и обявяване на резултатите от гласуването, се казва в решението.
Съдът не е уважил и възражението на БСП за наличие на голям брой непопълнени бюлетини, намерени в избирателните кутии.
Магистратите сочат, че депозираната жалба е недоказана и неоснователна. Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд.
 
 


Прочетете също
Top