Шумен  4 °CСъбота, 4- ти Декември
USD  1.7322 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Съдиите в Преслав с рекордна натовареност

Съдиите в Преслав с рекордна натовареност Източник: Снимка: Окръжен съд - Шумен

Област

Двамата съдии, които работят в Районен съд-Велики Преслав, са били с най-голяма натовареност през миналата година от целия район. Месечно всеки е гледал по 64 дела, а е приключвал средно по 56 с решения. Това стана ясно по време на годишния отчет за работата на Окръжен съд-Шумен. Магистратите в Районен съд-Велики Преслав са двама, а не трима, както изисква щатът, и изнемогват и в момента заради зациклил конкурс за избор на административен ръководител. Кандидати за поста има: Диана Петрова, която е един от двамата преславски магистрати и временно изпълнява длъжността ръководител, и следовател Росица Томова. Изслушването им пред ВСС обаче, се отлага неколкократно, поради дългосрочен болничен на Томова.
През миналата година Районен съд-Шумен е работил в състав от 16 съдии, при щат 17. Разгледани са 7 574 дела, приключени са 6 972. Средномесечния брой дела, гледани от съдия е 40, а свършените са 37. Районен съд-Нови пазар е работил в състав от 4-ма съдии. Разгледани са 2 364 дела, приключените са 2 177. Всеки магистрат е приключвал срено по 45 дела на месец. Окръжният съд в Шумен е разгледал 1 252 дела. Постановените съдебни актове са 1 137 и от тях 98,5% в законовия едномесечен срок.Това нарежда съда на едно от челните места по резултати в Апелативен район - Варна, каза неговият административен ръководител г-жа Ванухи Аракелян, която бе гост на отчета на шуменските магистрати. Тя даде отлична оценка за работата на съдиите и съдебните служители в съдилищата от Шуменски район и ги насърчи, освен за добрата им пряка дейност и за социалните и образователни инициативи, в които участват. Председателят на Окръжен съд-Шумен София Радославова връчи грамоти на съдиите–лектори Нели Батанова, Светлин Стефанов, Димчо Луков и Свилен Станчев, които обучават ученици от региона. За изключителен принос като член на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в България бе наградена и съдия Румяна Райкова.
 
 


Прочетете също
Шумен 01.12.2021 г. 14:55:36 ч.
Top