Шумен  18 °CНеделя, 7- ми Юни
USD  1.72624 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Следете качеството на въздуха в реално време

Следете качеството на въздуха в реално време Източник: Снимка: infoshumen.info

Шумен

Община Шумен уведомява, че вече можете да получавате актуална информация, в реално време за качеството на въздуха в града. Това стана възможно чрез онлайн системата на Изпълнителната агенция по околна среда за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух.
Платформата е достъпна на сайта на Община Шумен в раздел „Устройство на територията“ – направление „Екология“ – секция „Качество на атмосферния въздух“. Чрез нея в реално време всеки може да провери какво е качеството на въздуха в града.
Данните показват средните стойности на фини прахови частици за последните часове, денонощие и година и са изобразени в графичен вид.

Чрез системата шуменци могат да видят и отчетените нива на озон, азотен и серен диоксид във въздуха, температура и посока на вятъра, относителна влажност, атмосферно налягане и слънчева радиация.
Измерванията се извършват от автоматичната станция, разположена в двора на СУ „Йоан Екзарх Български“.
През последния месец данните показват, че няма превишаване на средноденонощната норма от 50 микрограма на фини прахови частици във въздуха на територията на Шумен.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top