Шумен  1 °CПон, 11- ти Декември
USD  1.81819 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Шуменският университет организира „Ден на предприемачеството“

Шуменският университет организира „Ден на предприемачеството“

Област

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира „Ден на предприемачеството“ по проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Събитието ще се състои на 21 септември 2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в НЧ „Добри Войников“.
„Ден на предприемачеството“ се организира за студентите от направление „Растителна защита“, Факултет по природни науки на Университета, и има за цел формиране на меки умения у студентите за реализация на пазара на труда, развитие на предприемаческа култура и умения, разширяване и задълбочаване на комуникацията между предприемачи в аграрния сектор и студенти чрез презентации, разговори, споделяне на опит и дискусии във формална и неформална среда.
Основните аспекти, свързани с целите на проекта, включват:
Изграждане и развитие на предприемачески умения сред обучаемите, предоставяне на нови възможности и представяне на различни перспективи за реализация.
Повишена информираност на студентите за възможностите на предприемачеството и добрите практики в тази област за кариерното им развитие.
Повишаване на интереса на студентите към стартирането на собствен бизнес.
Дейностите по проекта се реализират в партньорство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Лесотехническия университет, Техническия университет – Габрово, Тракийския университет – Стара Загора и още седем водещи университети в Европа.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top