Шумен  23 °CСряда, 10- ти Август
USD  1.91111 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Санират СУ „Васил Левски“ в Нови пазар

Санират СУ „Васил Левски“ в Нови пазар Източник: Община Нови пазар

Област

Няколко месеца продължи подготовката за подаване на проектно предложение за саниране на сградата на малките ученици в СУ „Васил Левски“.
Кметът на Община Нови пазар Георги Георгиев подписа споразумение за партньорство с представителна фирма от Кралство Норвегия, за реализиране на дейностите по проекта.
Проектът е по оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и е на стойност 913 238 лева, със срок на изпълнение 18 месеца.
Проектното предложение включва доклад за енергийно обследване на сградата, в който са планирани четири енергийно спестяващи мерки:
– топлоизолиране на външни стени;
– подмяна на дограма;
– топлинно изолиране на покрив;
– топлинно изолиране на под.
Включени са и енергийно спестяващите мерки за производство на топлинна енергия и обновяване на отоплителна инсталация, които обхващат изграждане на цялостна система за енергийно ефективно отопление на сградата, посредством собствен източник на възобновяема енергия и пълна подмяна на тръбната мрежа и монтаж на нови отоплителни тела.
Променя се и начина на топлоснабдяване, като старите котли на природен газ се запазват като резерв при аварии, но се монтират нови термопомпени агрегати „въздух-вода“ на ел. енергия за всяка зона с КПД в размер на 350%. Предвижда се подмяна на хоризонтална тръбна разводка и вертикални щрангове, както и подмяна на старите отоплителните тела с нови – съобразени с намалените топлинни загуби на помещенията.
Ще се изгради система за автоматичен контрол и мониторинг на топлинната енергия за всяка зона, а управлението на термопомпените агрегати ще е по зададени параметри за всеки отоплителен клон с трипътни смесителни вентили с ел. задвижки, управлявани от контролер.
Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност в сградата на най-малките ученици и тя да се трансформира в сграда с близко до нулево потребление.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top