Шумен  13 °CПетък, 24- ти Май
USD  1.80194 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

С водосвет за здраве, отслужен от отец Димитър, шуменските огнеборци отбелязват днес професионалния си празник

С водосвет за здраве, отслужен от отец Димитър, шуменските огнеборци отбелязват днес професионалния си празник

Шумен

От началото на годината до момента на територията, обслужвана от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен са възникнали 977 произшествия, като пожарите са 534, аварийно- спасителни дейности и техническа помощ са  357 и 86 други произшествия. За сравнение през 2022 година са възникнали 1054 произшествия, като пожарите са били 659, аварийно- спасителни дейности и техническа помощ са  317,  54 са били други произшествия. При пожари тази година са загинали двама. Най-много произшествия са възникнали през 2012 година- 1720.
Тази година служители на РДПБЗН- Шумен участваха в мисии в Република Турция и Република Гърция. Шумен изпрати екипи по механизма за гражданска защита на Европейския съюз, които оказаха съдействие и помощ за преодоляване на последствията от земетресението в  Турция. Служители на РДПБЗН- Шумен  работиха съвместно  с екипи от столичната дирекция.
Действията им бяха насочени към обследване на сградите, до каква степен са безопасни, възможно ли е хората да се върнат и да ги обитават.  След извършените обследвания на определите терени експертите дадоха своите становища дали сградите са опасни, безопасни, могат ли да бъдат реконструирани, или са негодни за обитаване и трябва да бъдат  разрушени.  Подпомогнахме издирвателните и спасителните дейности.
След усложнената метеорологична обстановка и възникналите тежки пожари в Република Гърция РДПБЗН- Шумен изпрати 18 служители за подпомагане и справяне с големите пожари в страната.  Модулът ни активно участва в потушаването на горския пожар на остров Корфу и най-големият пожар в Европа от 2000 година насам- над град Александруполис.
До момента са изгорели над 810 000 дка земя. Поради размера на огненото бедствие, Европейската комисия обяви, че провежда най-мащабната си въздушна противопожарна операция за справянето с най-големите регистрирани в Европейския съюз горски пожари.
В състава на модула за гасене на горски пожари с техника на Република България беше включен и пожарен автомобил на РДПБЗН-Шумен. Екипите от наши огнеборци участваха в сложни пожарогасителни дейности по овладяване на труднодостъпни огнища на пожари, патрулиране и охрана на засегнатата територия, съвместно с гръцките пожарни екипи на военните в района на населените места Лефкимми, Кила, Сапес и Лептокалия.
Винаги стои въпросът за по-мащабните и тежки произшествия в областта. Всеки пожар с нанесени материални щети несъмнено е тежък за собствениците на съответното имущество. Няма лека загуба, независимо от това дали е изпепелено жилище или предна част на автомобил.
В края на месец юни 24 огнеборци участваха в ликвидиране на пожар в печатница в Шумен.  Пожарът в сграда на фирмата възникнал минути преди 03 след полунощ на 27 юни.  Обхванал всички производствени сгради, засегнал част от съседните обекти и паркирани моторни превозни средства. Спасена е административната сграда и съседни обекти. Причината за възникване на пожара се разследва. 
На 11 юли, по време на жътвена кампания в землището на с. Сини вир възникнал пожар в житен масив от 1000 дка. От тях са изгорели и унищожени 700 дка. посеви, 300 са спасени, включително и съседни масиви на площ 1200 дка. Разследването на причините, довели до пожара все още се разследват.
От началото на годината служителите, които осъществяват държавен противопожарен контрол са извършили 15 комплексни, 118 контролни и 492 тематични проверки в обектите. За отстраняване на констатирани нарушения са връчени 40 противопожарни разпореждания. За допуснати административни нарушения са съставени 26 акта.
Служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол в областта на новото строителство са изготвили 180 становища по проектна документация, изготвили са 24 становища за строежи и обекти и са участвали в 59 държавни приемателни комисии.По направление защита на населението служители от група „Превантивен контрол и превантивни дейности“ участваха в  междуведомствени комисии, назначени със заповед от Областен управител на област Шумен за проверка на проводимостта на речните легла извън границите на населените места в област Шумен, за проверка на язовири, както и междуведомствени комисии в урбанизираните територии на населените места назначени със заповеди на кметовете на Общини Шумен, Нови пазар и Велики Преслав.
Проверени са 32 обекта работещи с рискови вещества и материали. Извършени са проверки на 70 хидротехническите съоръжения на територията на Област Шумен.
Проверени са 15 обекта по чл. 36 от ЗЗБ,  като при проверките е оказано методическо съдействие за актуализиране на плановете за защита при бедствия на пребиваващите. Организирано е проиграване на аварийните планове (тренировки) и обучение на персонала за поведение и действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Извършени са 18 проверки на Колективните средства за защита (КСЗ). За резултатите от проверките са съставени констативни протоколи.
В началото на месец май се проведе Общинския етап за община Шумен, общинският етап за община Смядово и Областния етап на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации 2023“. В състезанието участваха общо 9 отбора. Победителят в областния кръг,  отборът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово взе участие в ХІХ Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации “ във  Велико Търново.
В периода 11 – 12 май 2023 г. в проведеното традиционното състезание „Млад огнеборец“ за купа Свиленград, отборът на IX OУ „Панайот Волов“, гр. Шумен стана комплексен победител. Тимът печели тази купа за трети пореден път. 
В провелото се в периода 02 – 05 юни Републиканско състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец – Албена 2023“, отборът на IX OУ „Панайот Волов“, гр. Шумен стана комплексен победител.
Приоритетните задачи, които стоят пред Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и в частност пред Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен към настоящия момент са повишаване на възможностите за осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации; подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на ЕСС и органите на изпълнителната власт  за реагиране при ПТП и за реагиране при авиационни произшествия; оказване на методическа и експертна помощ на  териториалните органи на изпълнителната власт при организиране на дейността на доброволните формирования. В тази връзка на територията на област Шумен е изграден един от шестте областни учебни центъра за обучение на населението за действия при природни бедствия.
През изминалата година за проявен висок професионализъм, инициативност и съществен принос за спасяване на човешки животи, свързани с участие в спасителни и хуманитарни дейности в помощ на пострадалото от земетресенията в Турция население е награден един служител на РДПБЗН-Шумен.
Инфо Шумен 

 
 


Прочетете също
Област 17.05.2024 г. 17:19:26 ч.
Top