Шумен  10 °CНеделя, 24- ти Януари
USD  1.60868 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово Източник: Интернет

Шумен

Експерти от РИОСВ-Шумен извършиха проверка по сигнал за отворен кран на пречиствателната станция, от който се изливат фекални води под канала към язовир „Соара“ в с. Мараш до железопътната линия. Проверката беше направена в период на усложнена метеорологична обстановка в резултат на обилни валежи и на място беше установено, че канализационната мрежа на квартал „Дивдядово“ отвежда смесен поток битово-фекалните отпадъчни води и дъждовни води към канализационна помпена станция (КПС). Нейното предназначение е да насочва водите за пречистване към селищната пречиствателна станция за отпадъчни води, разположена между гр. Шумен и с. Дибич.
Експертите установиха заустване на смесен поток отпадъчни и дъждовни води от дъждопреливник в дере, в точка на около 50 м преди КПС. Същото се извършва поради това, че при проектиране и изграждане на помпената станция е предвидена възможност за отвеждане на част от смесения поток в дерето, при наличие на поток дъждовни води, който превишава капацитета на помпите на КПС.
РИОСВ-Шумен даде предписание на „ВиК-Шумен“ ООД, стопанисващо канализационната помпена станция в кв. Дивдядово, във връзка с предотвратяване и контрол на нерегламентирано преливане на отпадъчни води от дъждопреливник преди канализационната помпена станция за квартал „Дивдядово“. С цел трайно решение на проблема, свързан с риск от замърсяване на яз. “Соара“ и водния обект, който го захранва, дружеството е задължено да представи конкретен план със срокове и дейности по отстраняването му. 
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top