Шумен  11 °CСъбота, 5- ти Декември
USD  1.60855 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Разводнени отговори

Разводнени отговори Източник: Снимка: Инфо Шумен

Област

На 2 октомври „Инфо Шумен” изпрати по електронна поща три въпроса към управителя на „ВиК - Шумен”. Днес, 23 октомври бяха получени следните отговори:
 
Заемът от „Български ВиК холдинг” ЕАД ще реши ли финансовите проблеми на „ВиК - Шумен”?
Заемът от „Български ВиК холдинг” ЕАД ще стабилизира финансовото състояние на „ВиК - Шумен” ООД и ще предотврати натрупването на големи лихви по задълженията към електроразпределителните дружества.
Как върви работата по реализация на проекта за нов довеждащ водопровод от яз. „Тича” и изграждане на пречиствателна станция за питейни води?
Офертите на участниците в обществената поръчка за изграждане на нов довеждащ водопровод от яз. „Тича” до гр. Шумен бяха отворени, към настоящия момент комисията разглежда техническите предложения. Предстои отваряне на ценовите предложения и избор на изпълнител/и на проекта.
Договорът за изпълнение на обект „Пречиствателна станция за питейни води гр. Шумен” е сключен на 18.09.2020 г. Към момента е открита строителната площадка и се изпълняват строително-монтажните работи за изграждане на обекта.
Очаква ли се покачване на цената на водата от началото на 2021 г.?
С Решение Ц-37 от 23.12.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цени за ВиК услуги, предоставяни от „ВиК - Шумен” ООД съгласно предвидените в Бизнес плана за развитие на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г. Предстои в края на 2020 г. КЕВР да утвърди нови цени на услугите, предоставяни от „ВиК - Шумен” ООД.
 
Видно е, че от водното дружество са дали лаконични, но за сметка на това напълно формални отговори на въпросите, засягащи всички живеещи в Шуменска област.
От отговора на първия въпрос не става ясно дали ще се решат трайно финансовите проблеми на дружеството, което е във фактическа несъстоятелност. По-вероятно е това да е поредният заем, който ще закърпи временно положението до натрупването на нов дълг, но няма да обърне посоката на развитие на дружеството. Не става ясно и дали средствата ще се ползват само за погасяване на просрочени задължения.
Получените отговори на втория въпрос можехме да ги дадем и ние без да си правим труда да изпращаме електронно писмо до „ВиК - Шумен”. За всеки е ясно, че искаме да получим повече конкретна информация за това кога ще бъдат отворени ценовите предложения за довеждащия водопровод, кога ще бъде избран изпълнител за него, кога ще завърши изграждането на пречиствателната станция и още редица важни детайли.
Отговорът на третия, най-важен за потребителите, въпрос е върхът на формализма. Дори и бабите на село са наясно с процедурата за увеличаване на цената на водата и кълнат профилактично и КЕВР, и „ВиК - Шумен”. Но написаното не е напълно вярно. Според бизнес плана цената на водата през тази година трябваше да бъде 3.27 лв./куб. м, но е 3.40 лв./куб. м. Тоест има, при това в ущърб на потребителите, разминаване със записаното в бизнес плана. За 2021 г. се предвижда цената да бъде намалена до 3.22 лв./куб. м. Колко ще стане в действителност цената на водата от началото на следващата година в този момент навярно не могат да кажат дори чиновниците от КЕВР. Но ние искахме да чуем какво мислят по темата от „ВиК - Шумен”. Не се получи.
До записаното в бизнес плана намаление едва ли ще се стигне, но имаме крехката надежда, че поне няма да има увеличение. Все пак идват избори.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top