Шумен  20 °CПон, 20- ти Септ.
USD  1.6603 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Районен съд – Шумен с нов Председател

Районен съд – Шумен с нов Председател Източник: Районен съд Шумен

Шумен

Днес на кратка тържествена церемония, в присъствието на Заместник-председателя на Окръжен съд – Шумен съдия Мариана Георгиева, официално в длъжност встъпи новият Председател на Районен съд – Шумен Мирослав Марков.
На заседание от 13.07.2021г. съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно съдия Марков с 10 гласа за административен ръководител на Районен съд – Шумен.
Новият Председател има над 20 години юридически стаж. Кариерата му започва през 2000г. като следовател в Окръжна следствена служба – Шумен, като в периода 01.08.2005г. – 01.05.2006г. е нейн заместник-директор. След това е „съдия“ в Районен съд – Шумен, а от 16.07.2007г. до 20.12.2017г. е два мандата административен ръководител – Председател на Районен съд – Велики Преслав. От 21.12.2017г. и към момента е съдия в Районен съд – Шумен. Кандидатурата му за председател е подкрепена от Общото събрание на съдиите.
 В Концепцията си за стратегическо управления на съда за следващите 5 години съдия Марков се ангажира да обособи ясно гражданско и наказателно отделение в съда, което ще позволи магистратите да придобият специализация по съответния вид дела и ще улесни подготовката за разглеждането им. Според него броят на съдебните състави в отделенията следва да се определя ежегодно, въз основа на предварителен анализ на натовареността на съда по материя, сравнена с общата средна натовареност в страната. Предвижда се промяна в организацията на дейността на дежурните съдии, като се сведе до минимум броят на разглежданите от тях граждански и наказателни дела, и се гарантира разглеждането им от първоначално определените докладчици.
Съдия Марков извежда като приоритет развитието на електронното правосъдие, предвид извънредната епидемична обстановка. 
Сред големите предизвикателства пред бъдещия председател е процедурата по строеж на нова съдебна сграда в гр. Шумен.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top