Шумен  1 °CЧетв, 4- ти Март
USD  1.62606 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Проверяват сигнал за замърсяване на река Камчия

Проверяват сигнал за замърсяване на река Камчия Източник: РИОСВ Шумен

Област

Експерти на РИОСВ - Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към ИАОС извършиха проверка във връзка със сигнал от тел. 112. Беше извършен оглед по течението на река Камчия в присъствие на подателя на сигнала, според когото, възможен източник на замърсяването е свиневъдният комплекс в село Радко Димитриево. Установено е наличие на екземпляри мъртва риба в река Голяма Камчия между селата Янково и Желъд. 
При обхода на района на животновъдното предприятие е била усетена остра миризма на свински фекалии. Експертите от РИОСВ-Шумен са огледали района около жп линията, преминаващ под лагуната на животновъдния комплекс. Констатирана е тръба, вкопана под нивото на терена и видяна на около 3-4 метра преди жп линията, с край в бетонов канал, който е предназначен за отвеждане на води (с цел да не се нарушава изправността на жп линията). Бетоновата част от канала е била пълна с вода в черен цвят и без дебит на отпадъчни води. Дадено е предписание на свинекомплекса за представяне на подробна схема на канализационната мрежа на свинефермата. 
Изпратено е писмо до община Шумен за извършване на проучване по компетентност за произхода и предназначението на тръбата, а също и до ОДБХ-Шумен за предоставяне на информация по компетентност.

По информация на кмета на село Радко Димитриево населеното място не разполага с дъждовна канализация или друга, която да отвежда отпадъчни води към р. Поройна, приток на река Камчия. 
Взети бяха общо шест водни проби от експертите на регионалната лаборатория по заявка на БДЧР – четири проби от река Голяма Камчия и две от река Поройна. Първите четири проби са отбрани от водите на река Голяма Камчия – при мост до автомобилен път преди село Кълново, от мост преди село Янково, от мост при разклона за село Красимир и от местност „Рибка“ между село Салманово и село Радко Димитриево. Другите две проби са от водите на река Поройна при мост след село Радко Димитриево и при мост в село Дибич. Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени допълнително.
За подобни нарушения Законът за водите предвижда санкции в размери от 2000 лв до 10 000 лв.
Инфо Шумен 
 
 
 


Прочетете също
Top