Шумен  22 °CПетък, 25- ти Септ.
USD  1.68113 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Проверен е сигнал за наличие на мъртва риба в река Камчия в района на с. Ивански

Проверен е сигнал за наличие на мъртва риба в река Камчия в района на с. Ивански Източник: Инфо Шумен

Шумен

Днес експерти на РИОСВ - Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към ИАОС провериха сигнал за наличие на мъртва риба в р. Камчия, подаден чрез тел. 112 от кмета на с. Ивански, общ. Шумен, който също присъства на проверката.
 За анализ са взети две проби от водите на реката. Първата е от района на моста в ромската махала, където е мястото на подаване на сигнала, а втората е на около километър по посока срещу течението на реката - под мост, по който минава автомобилният път за град Шумен. При извършения оглед на мястото на втората проба са установени около 3-4 мъртви риби във водите на реката.
Констатирано е, че речните води са чисти, без специфичен цвят и мирис с глинесто-почвени замътвания на места, вероятно от поройния дъжд в района от предходната вечер. По време на проверката не са установени нерегламентирани зауствания на отпадъчни води.
Ще бъдат извършени лабораторни анализи по биогени (азот амониев, нитратен и нитритен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати като фосфор), неразтворени вещества, БПК5, ХПК и амоняк, във връзка с установяване на причината за измиране на рибата. Резултатите от изследванията ще бъдат оповестени на страницата на РИОСВ-Шумен и на БДЧР.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Обяви 25.09.2020 г. 08:51:28 ч.
Обяви 24.09.2020 г. 07:30:40 ч.
Обяви 23.09.2020 г. 05:00:22 ч.
Обяви 23.09.2020 г. 04:59:26 ч.
Обяви 22.09.2020 г. 04:48:07 ч.
Обяви 22.09.2020 г. 04:47:05 ч.
Обяви 25.09.2020 г. 08:51:28 ч.
Услуги 25 септември
Обяви 24.09.2020 г. 07:30:40 ч.
Услуги 24 септември
Top