Шумен   °CСряда, 24- ти Април
USD  1.83233 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Проф. д-р Станимир Станев бе удостоен със званието Почетен професор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Проф. д-р Станимир Станев бе удостоен със званието Почетен професор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Източник: ШУ Еп. Константин Преславски

Шумен

Проф. д-р Станимир Станев бе удостоен със званието Почетен професор на Шуменския университет (Professor honoris causa) за значителния му принос за развитието и утвърждаването на университета, неговите основни структурни звена и професионални направления. Церемонията бе на 12 септември 2023 г. в Аулата в присъствието на преподаватели, служители и студенти от Факултета по математика и информатика, приятели и роднини на проф. Станев.

Решението за удостояването му е на Академичния съвет по протокол № РД-05-11/30.06.2023 г. по предложение на катедра „Компютърни системи и технологии“, утвърдено от Факултетния съвет на ФМИ. Заместник-ректорът проф. д-р Росица Давидова-Маджарова връчи почетния плакет и грамота на проф. Станев.

Проф. д-р Станимир Станев е роден на 15.06.1948 г. в гр. Севлиево. Средното си образование завършва в МГ „Лиляна Димитрова“, гр. Шумен. Постъпва на работа в Шуменския университет през 1996 г. като доцент. Води лекции по Софтуерни технологии и производство, Компютърни архитектури, Компютърни мрежи и комуникации, Компютърни технологии, Web- технологии, Програмиране на Java, Компютърна стеганография, Компютърна и мрежова сигурност. От 2014 г. е професор в Шуменския университет. През 2000 и 2003 г. преподава в University of Greenwich, UK.

Проф. д-р С. Станев активно участва в управлението на Шуменския университет и структурните му звена. Заема длъжността ръководител катедра „Информатика“ от 1997 до 2000 г. Той е един от създателите и ръководител на катедра „Компютърни системи и технологии“ от 2008 г. до 2014 г. Бил е заместник-декан по науката на Факултета по математика и информатика в периода от 2002 г. до юли 2008 г. и координатор по НИД на ФМИ от 2008 до 2010 г. През 2002 г. е ВРИД заместник-ректор.
Основните научни интереси на проф. Станимир Станев са в областта на сигурността на информацията и стеганографията. Автор е на научни статии, публикувани в авторитети чуждестранни и наши списания. Създава единствената в страна школа по стеганография. Член е на специализирания научен съвет по АСУИВО към ВАК. Канен е за член на научни журита по процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности. Бил е ръководител на над 20 дипломанти и на успешно защитили докторанти. Членува в престижни български и чуждестранни научни организации – СМБ, СУ, IEEE.
Проф. д-р С. Станев е създател на единствения в страната университетски компютърен музей.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Област 18.04.2024 г. 18:31:36 ч.
Top