Шумен  1 °CВторник, 12- ти Декември
USD  1.81819 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Преизчисляват пенсиите нагоре

Преизчисляват пенсиите нагоре Източник: Снимка: infoshumen.info

Област

Териториалното поделение на НОИ - Шумен информира, че от 1 юли ще бъдат преизчислени всички пенсии, свързани с трудова дейност, които са отпуснати до 31.12.2018 г. Увеличението на пенсиите се получава след прилагане на утвърдена методика, съгласно която, всяка година и пропорционалната част от месеците осигурителен стаж се умножава по 1.2. Преизчисленият размер се определя, без да се променя дохода, от който е изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира с 5.7%, в случаите когато това е по-благоприятно за лицето. Така се гарантира увеличение на действителния или запазен размер към 30.06.2019 г. на всички пенсии, свързани с трудова дейност.
От 1.07.2019 г. се увеличава минималният размер на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст на 219.43 лв., а за пенсионираните с недостигащ стаж по чл. 68, ал. 3 от КСО - 186.52 лв. месечно, съобщават от НОИ-Шумен.
С Постановление на МС от 06.06.2019 г. е определен нов размер на социалната пенсия за старост – 132.74 лв., като всички пенсии, несвързани с трудова дейност, също ще бъдат преизчислени – социални пенсии за инвалидност, пенсии за военна и гражданска инвалидност, персонални пенсии. Добавката за чужда помощ е в размер на 99.56 лв.
Увеличават се и минималните размери на личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване, съобразно степента на уреждането: с над 90% трайно намалена трудоспособност пенсията е в размер на 252.34 лв., с инвалидност от 71 до 90% – 230.40 лв. и от 50 до 71% – 186.52 лв.
По-високи са минималните размери и на личните пенсии за инвалидност от трудова злополука и професионална болест. Пострадалите с трайно намалена трудоспособност над 90% ще получават 274.29 лв., с инвалидност от 71 до 90% – 252.34 лв. и от 50 до 71% – 219.43 лв.
Разпорежданията с новия размер на пенсиите не се изпращат на пенсионерите.
Безплатен екземпляр от разпореждането може да се получи на гише № 2 в Приемната на отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ – Шумен.
Информацията за новите разпореждания е достъпна на интернет страницата на НОИ с електронната услуга „Справка за издадените пенсионни разпореждания“, чрез въвеждане на ПИК и ЕГН.
Изплащането на новите пенсии ще започне на 08 юли (понеделник) и ще приключи на 22 юли (понеделник).

 
 
 


Прочетете също
Top