Шумен  13 °CПетък, 24- ти Май
USD  1.80194 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

От днес започват изпитите за придобиване право за лов

От днес започват изпитите за придобиване право за лов Източник: ДПП "Шуменско плато"

Област

От 6 юни до 15 юли 2023г. в Шумен се провеждат изпитите за придобиване на право на лов, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Тази година домакин на кандидатите-ловци е ДПП „Шуменско плато“.
Теоретичният изпит включва три нива - тест, писмен и устен изпит. За първи път тестовете се решават чрез електронна система с използване на таблети, което улеснява оценяването и то става в реално време. Бъдещите ловци отговорят на 104 въпроса за 90 минути, като 80 от въпросите трябва да имат верен отговор. Темите обхващат дивечознание, ловно законодателство, стопанисване и опазване на дивеча, начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и оказване на първа медицинска помощ. Писменият изпит включва две теми, като кандидатите, допуснати до устен изпит, отговарят на уточняващи въпроси по тях.
През тази година за Шуменска и Търговищка област кандидатите за ловци са 250. На една изпитна дата могат да се явяват до 25 души.
Изпитната комисия включва представители на ИАГ, РДГ-Шумен, СИДП, ДГС, ДЛС и МВР.
Само издържалите теоретичната част имат право да положат и практически изпит за придобиване право на лов. Протоколът с данните от изпитите се отразява в интернет-базираната информационна система на ИАГ. 
След като кандидата за придобиване право на лов е издържал успешно изпитите, получава удостоверение за това, издадено от РДГ. С този документ бъдещият ловец вече може да си търси сдружение, което да го приеме във своя дружина.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Област 17.05.2024 г. 17:19:26 ч.
Top