Шумен  4 °CВторник, 27- ми Февруари
USD  1.80228 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Определиха състава и ръководството на постоянните комисии в местния парламент

Определиха състава и ръководството на постоянните комисии в местния парламент Източник: Община Шумен

Политика

Общинските съветници в община Шумен определиха състава и ръководството на постоянните комисии на съвета за мандат 2023 - 2027г. 
На заседанието, проведено днес, бяха утвърдени 10 постоянни комисии в състав от по седем души. На всяка комисия бе избран председател и заместник-председател. Групите на "БСП за България" и ГЕРБ ще имат по трима председатели на комисии, "Продължаваме промяната и Демократична България", ДПС, ДБГ и "Кауза Шумен" по един 

Състав на Постоянните комисии при Общински съвет – Шумен: 
 
ПК „Бюджет и финанси”:
 
Председател: Иван Йонков /БСП за България/
Зам.-председател: Татяна Кипрова /ГЕРБ/
Членове: Георги Георгиев /БСП за България/
Светлозар Начев /ГЕРБ/
Николай Колев /ПП/ДБ/
Сунай Садък /ДПС/
Стоян Стоянов /Възраждане/
 
ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество”:

Председател: Сунай Садък /ДПС/
Зам.-председател: Златин Кайряков /БСП за България/
Членове: Димитър Александров /ГЕРБ/
Петър Петров /ОНБ/
Георги Георгиев /БСП за България/
Ивайло Илиев /ГЕРБ/
Данаил Данчев /КШ/ 
 
ПК „Териториално развитие и селищно устройство”:
 
Председател: Галин Антонов /ГЕРБ/
Зам.-председател: Христофор Крумов /ДБГ/
Членове: Иван Йонков /БСП за България/
Метин Джамбазов /ДПС/
Ахмед Ахмедов /ПП/ДБ/
Евгения Леополдова /БСП за България/
Ивайло Обретенов /Възраждане/ 
 
ПК „Екология, селско стопанство и води”:
 
Председател: Светлозар Начев /ГЕРБ/
Зам. –председател: Васил Тодоров /ОНС/
Членове: Павел Караиванов /БСП за България/
Златин Кайряков /БСП за България/ 
Димитър Александров /ГЕРБ/ 
Александър Денев /ПП/ДБ/ 
Гюнай Тефиков /КШ/
 
 ПК „Правна и опазване на обществения ред”:
 
Председател: Пламен Петков /БСП за Бъ;гария/
Зам.-председател: Ивайло Илиев /ГЕРБ/ 
Членове: Борислав Костов /Възраждане/
Метин Джамбазов /ДПС/
Даниела Русева /ДБГ/
Ахмед Ахмед /ПП/ДБ/
Веселин Пенчев /КШ/
 
ПК „Просвета, образование и наука ”:
 
Председател: Албена Иванова – Неделчева /ГЕРБ/
Зам. – председател: Светослава Хайнова /БСП за България/
Членове: Борис Иванов /ГЕРБ/
Янко Янков /ПП/ДБ/
Павел Павлов /независим/ 
Васил Тодоров /ОНБ/
Мийрям Салим /ДПС/
 
ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика”:
 
Председател: Венцислав Венков /КШ/
Зам.-председател: Борис Иванов /ГЕРБ/
Членове: Николай Калев /БСП за България/ 
Албена Иванова – Неделчева /ГЕРБ/
Емне Осман /ДПС/
Христофор Крумов /ДБГ/ 
Юлия Неделчева /Възраждане/ 
 
ПК „Здравеопазване и социална политика”:
 
Председател: Валентин Петров /БСП за България/
Зам.-председател: Махмуд Аламо /ГЕРБ/ 
Членове: Емне Осман /ДПС/
Татяна Кипрова /ГЕРБ/
Светослава Хайнова /БСП за България/
Даниела Русева /ДБГ/
Юлия Неделчева /Възраждане/ 
 
ПК „Младежки дейности и спорт”:
 
Председател: Янко Янков /ПП/ДБ/
Зам.-председател: Павел Караиванов /БСП за България/
Членове: Рени Цанкова /ГЕРБ/
Веселин Пенчев /КШ/
Стоян Стоянов /Възраждане/
Павел Павлов /независим/
Петър Петров /ОНБ/ 
 
ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации”:
 
Председател:
Владимир Йолов /ДБГ/
Зам. председател: Христофор Крумов /ДБГ/
Членове: Евгения Леополдова /БСП за България/
Ивайло Обретенов /Възраждане/ 
Николай Колев /ПП/ДБ/
Венцислав Венков /КШ/
Александър Денев /ПП/ДБ/ 

Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top