Шумен  6 °CПон, 10- ти Май
USD  1.62188 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Одобриха проектното предложение на Общината за Професионалната гимназия по селско стопанство

Одобриха проектното предложение на Общината за Професионалната гимназия по селско стопанство Източник: Община Нови пазар

Област

Проектно предложение на Община Нови пазар „Подобряване на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване сградата на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Нови пазар” е одобрено за финансиране с Решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”.
Община Нови пазар ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 300 000,00 лева за изпълнение на проекта, който ще се реализира в продължение на 24 месеца от датата на подписване на договора.
Изпълнението на проекта включва дейности за подобряване на материално техническата база и въвеждане на енергийната ефективност на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Нови пазар, допринасящи за цялостната модернизация на образователната инфраструктура и намаляване на крайното потребление на енергия.
Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на сградата, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. Изпълнението на дейности ще допринесат за: Подобряване на образователната инфраструктура, достигане клас на енергопотребление „В“ в сградата, намаляване на разходите за енергия, по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове, постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г., осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата, запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане професионално обучение, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.
Инфо Шумен 

 
 
 


Прочетете също
Top