Шумен  4 °CСъбота, 4- ти Декември
USD  1.7322 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Шумен продава на търг верижен влекач

Община Шумен продава на търг верижен влекач Източник: Община Шумен

Шумен

Публичен търг с явно наддаване за продажба на верижен влекач АТС 712 ще се проведе на 27 януари от 11.00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация.
Тръжната документация се получава от стая 257 в общината до 14.00 часа на 26.01.2021 г. след представяне на документ, с който се удостоверява, че е заплатена. Заявление за участие в търга заедно с необходимите документи се подават в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 26.01.2021 г. 
Оглед на влекача, обект на търга, може да се извършва след предварително съгласуване със служител от отдел „Управление на общинската собственост“ на тел. 054/857 669. При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои на 3 февруари от 11.00 часа в зала 363 в общинската администрация при същите тръжни условия.
Подробна информация е качена в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Шумен 01.12.2021 г. 14:55:36 ч.
Top