Шумен  17 °CВторник, 27- ми Окт.
USD  1.653 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Шумен обявява търгове за продажба на поземлени имоти

Община Шумен обявява търгове за продажба на поземлени имоти Източник: Инфо Шумен

Шумен

Публични търгове за продажба на 5 поземлени имота в землищата на гр. Шумен и село Васил Друмев и за учредяване право на строеж на 5 бр. гаражи ще се състоят на 30 октомври от 11.00 часа в зала 363 в сградата на Община Шумен.
Тръжната документация за всички обявени търгове се получава в стая 244 на общинската администрация до 14.00 часа на 29 октомври след предварително заплащане на гише №2 на първия етаж в сградата на общината.
Заявления за участие в търговете заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 29 октомври.
Подробни изискванияза провеждането на търговете са публикувани в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на телефон 054/ 857 618.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 9 ноември от 11.00 часа в зала 363 на общинската администрация.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top