Шумен  9 °CСряда, 14- ти Април
USD  1.63476 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Шумен обявява търг за отдаване под наем на общински обекти

Община Шумен обявява търг за отдаване под наем на общински обекти Източник: Община Шумен

Шумен

Публичен търг за отдаване под наем на терени и помещения в Шумен ще се проведе на 18 март  2021 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен. Договорът  със спечелилия търга се сключва за срок от 5 години. 
Тръжната документация се получава в стая № 255а в сградата на общината до 14:00 ч. на 23 март след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в общинската администрация. Заявленията за участие в търга заедно с всички необходими документи се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в Центъра за информация до 16:00 ч. на 17 март.  
При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 24 март 2021 г. от 10:30 часа в стая № 255а на Община Шумен, като таксата за участие се внася до 14:00 ч. на 23 март.
Подробна информация за провеждането на търга е публикувана в секция „Търгове“ на официалната интернет страница на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 659.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top