Шумен  4 °CПон, 30- ти Ноември
USD  1.64052 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Шумен обяви търг за продажба на поземлени имоти

Община Шумен обяви търг за продажба на поземлени имоти Източник: Инфо Шумен

Шумен

Публичен търг за продажба на 10 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен в местностите „Под манастира“ и „Сакарка“ ще се проведе на 6 октомври от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Тръжната документация се получава в стая 248 на общинската администрация до 14.00 часа на 5 октомври след предварително заплатена такса на гише №2 на първия етаж в сградата на общината.Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловоството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 5 октомври.
Допълнителна информация гражданите могат да получат на тел. 054/ 857 658.
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 13 октомври от 11.00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация. Подробна информация е качена в секция "Търгове"на официалния сайт на Община Шумен. 
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top