Шумен  11 °CСъбота, 5- ти Декември
USD  1.60855 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Шумен насрочи търг за продажба на поземлени имоти

Община Шумен насрочи търг за продажба на поземлени имоти Източник: Община Шумен

Шумен

Публичен търг за продажба на 11 поземлени имотас начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ в землищата на гр. Шумен, село Ивански и на село Дибич ще се проведе на 9 ноември от 11.00 часа в зала 363 в сградата на Община Шумен.
Тръжната документация се получава в стая 248 на общинската администрация до 14.00 часа на 6 ноември след представяне на документ за предварително заплатена такса.Плащането се извършва на гише №2 на първия етаж в сградата на общината.
Заявления за участие в търга заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 6 ноември.
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 16 ноември от 11.00 часа в зала 363 в общинската администрация.
Подробни изисквания за провеждането на търга са публикувани в секция „Търгове“на официалния сайт на Община Шумен. За допълнителна информация гражданите могат да позвънят и на телефон 054/ 857 658.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top