Шумен  13 °CПетък, 18- ти Окт.
USD  1.75995 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи youtube facebook twitter

Община Никола Козлево търси доброволци за Доброволно общинско формирование

Община Никола Козлево търси доброволци за Доброволно общинско формирование Източник: Снимка: infoshumen.info

Област

Доброволец  може  да  е  всяко  дееспособно  навършило  18  години физическо  лице,  което  е  клинично  здраво,  не  страда от  психично  заболяване  и  не  е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи  от  Министерството  на  отбраната  (МО)  не  могат  да  членуват  в  доброволните формирования.
Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заявление за членство в Доброволно общинско формирование - Приложение № 1
 2. Формуляр за кандидатстване по образец - Приложение № 2
 3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво
 4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет
 5. Свидетелство за съдимост
 6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност
 7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни
 Желаещите, следва да подадат по описания ред документите си в Общинска администрация Никола Козлево, с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5, Кабинет № 1 - Деловодство от 21.01.2019 г. до 01.02.2019 г.
След приключване на срока за подаване на заявления, разглеждането им, определяне на одобрените кандидати и предложения за сключване на договори, ще се извърши от комисия определена със Заповед на Кмета на общината от специалисти на общината и представител на РСПБЗН - Каолиново.
 За информация, консултации и въпроси - Николай Славов - Старши експерт в Дирекция „ФСД и АО” в община Никола Козлево.
 
 
 


Прочетете също
Фото 17.10.2019 г. 11:07:25 ч.
Top