Шумен  9 °CНеделя, 26- ти Март
USD  1.82022 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Обществено обсъждане на проекта за Програма за управление на отпадъците на община Шумен

Обществено обсъждане на проекта за Програма за управление на отпадъците на община Шумен Източник: Община Шумен

Шумен

Община Шумен уведомява гражданите и заинтересованите страни, че на интернет страницата на общинската администрация в раздел „Обществено обсъждане“ е публикуван проект на „Програма за управление на отпадъците на община Шумен с период 2021 – 2028 г.“
В рамките на 30 календарни дни от днес, 17 март, до 16 април 2023 г. ще бъдат проведени писмени обществени консултации във връзка с предложения вариант.
Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани на хартиен носител на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17; на вниманието на кмета на община Шумен Любомир Христов; относно проект на „Програма за управление на отпадъците на община Шумен с период 2021 – 2028 г.“
Текстовете могат да се предоставят и по електронен път на e-mail: mayor@shumen.bg, z.atanasova@shumen.bg
Към публикувания проект на „Програма за управление на отпадъците на община Шумен с период 2021 – 2028 г.“ са приложени списък на отпадъците, извън обхвата на Закона за управление на отпадъците, Регионалното депо за неопасни отпадъци и Националния план за управление на отпадъците, както и списък на използваните ресурсни материали и анализи към програмата.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Промяна в движението
Top