Шумен  17 °CПон, 27- ми Май
USD  1.80377 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Новата озвучителна и осветителна техника на НЧ “Христо Ботев-1872”-Нови пазар е вече факт

Новата озвучителна и осветителна техника на НЧ “Христо Ботев-1872”-Нови пазар е вече факт Източник: Община Нови пазар

Култура

Новата озвучителна и осветителна техника на Народно читалище “Христо Ботев-1872”-Нови пазар е вече факт. Тя беше използвана за първи път по време на представянето на книгата „Повестта на един наш” на Андрей Андреев в камерната зала на читалището на 23 април. Осветлението е по проект “Светлина и звук - мобилно ефектно оборудване“ за доставка и монтаж на мобилна осветителна и озвучителна техника и е на стойност 30 432 лв. с ДДС.
Проектът е финансиран от Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Шумен 24.05.2024 г. 14:15:58 ч.
Top