Шумен  16 °CПон, 27- ми Юни
USD  1.85845 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Над 320 служители на МВР се грижат за сигурността на балотажа

Над 320 служители на МВР се грижат за сигурността на балотажа Източник: Инфо Шумен

Избори

Над 320 служители от структурните звена на МВР, изпълняващи задачи на територията на област Шумен ще осигуряват охраната на изборните секции, обществения ред, реагирането на сигнали, охраната на изборните материали и пожарната безопасност още преди началото на вота и до края на изборния ден на 21 ноември. 
На територията на областта на разположение ще бъдат и над 30 мобилни групи, които ще работят по постъпили сигнали за нарушения, свързани с изборния процес.
Полицейски служители от областната дирекция ще се погрижат за осигуряване на обществения ред, пътната безопасност и работа по престъпления от общ характер
До 14:00 часа на 20.11.2021 г. в сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР Шумен са издадени  23  удостоверения за гласуване на граждани, които са подали заявления за издаване на лична карта, а старата им е невалидна, изгубена или открадната
По време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите.
При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда в секцията. В ОДМВР- Шумен и районните управления в  Шумен, Велики Преслав, Нови пазар и Каолиново са сформирани оперативни щабове, които са в постоянна връзка с Районната избирателна комисия, областната и общинските администрации, както и с всички институции на регионално ниво, които са ангажирани в изборния процес.
В секционната комисия полицейските служители ще вземат отношение при констатиране на нередности и нарушения на обществения ред и в помещенията за гласуване.
В изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.
Органите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.
В деня на изборите при необходимост от възстановяване на реда в изборните помещения, по решение на СИК и по искане на председатели на секционни избирателни комисии, служителите на МВР оказват съдействие в рамките на тяхната компетентност.
В изпълнение на задачите на МВР са открити денонощни телефонни линии. На тел.: 982 2232, факс 982 5646 и e-mail: izbor@mvr.bg ще се приемат единствено сигнали от граждани, съотносими към дейността на МВР - свързани с нарушения, които могат да възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на откритите линии. Подадените информации ще бъдат записвани.
Към 18:40 часа на 20.11.2021г. е поета охраната на СИК на територията на област Шумен. Утре сутринта преди началото на изборния ден секциите ще бъдат предадени на секционните комисии.  В изборния ден сектор „Български документи за самоличност“ към ОДМВР- Шумен ще работи от 08:30 до 19:00 часа.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top