Шумен  9 °CНеделя, 26- ти Март
USD  1.82022 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Набелязаха мерки против африканска чума по свинете

Набелязаха мерки против африканска чума по свинете Източник: Снимка: Областна администрация

Шумен

Заседание на Областната епизоотична комисия се проведе днес във връзка със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, с която се обявява първично възникнал случай на болестта африканска чума при дива свиня в землището на община Девня, област Варна. Това е първият случай на заболяването у нас за 2019 година.
От Областната дирекция по безопасност на храните в Шумен представиха информация за разпространяването на заболяването до момента, според която болестта на територията на нашата страна се среща основно при диви прасета. От проведеното последно заседание на областната комисия през месец юли 2018 година до сега в България има регистрирани 5 огнища на заболяването при диви прасета и само едно- при домашни свине. С оглед недопускане разпространението на болестта африканска чума при свинете на територията на област Шумен, комисията под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков набеляза превантивни мерки. Решенията, които бяха взети по време на заседанието, предвиждат провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии в срок до 26 февруари.
Ще се извършват проверки от представители на ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели източнобалкански диви свине и при откриване на болни животни ще се сигнализира в ОДБХ-Шумен. Планирани са разяснителни кампании и обучения на ловците във връзка с предприемане на мерки за биосигурност и предотвратяване проникването на вируса в населените места. Предвижда се провеждането на срещи със собствениците на свиневъдни обекти на територията на област Шумен и извършване на засилен ветеринарномедицински контрол в свиневъдните обекти за спазване мерките за биосигурност и клиничен надзор в тези обекти, като при възникване на съмнение ще се вземат проби за анализ. Мерките предвиждат да не се допуска излизане на свине по улици и сметища и изхранване с кухненски отпадъци, както и изхвърляне на кухненски отпадъци по сметища, улици и около селата, контрол за което се възлага на кметовете на населените места и Регионалната инспекция по околната среда и водите. При съмнение за повишена смъртност на свине в населените места незабавно трябва да се уведомява Областната дирекция по безопасност на храните.
Ще бъде осъществяван постоянен контрол и налагане на санкции при установяване на нерегламентирано отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор“, както и ще се извършва контрол от органите на МВР и официалните ветеринарни лекари върху нерегламентираното движение на свине на територията на областта.


 
 
 


Прочетете също
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Промяна в движението
Top