Шумен  9 °CНеделя, 26- ти Март
USD  1.82022 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

На 13 февруари стартира данъчната кампания в община Шумен

На 13 февруари стартира данъчната кампания в община Шумен Източник: Снимка: infoshumen.info

Шумен

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2019 г. започва от днес, 13 февруари. До първи март собствениците на недвижими имоти ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху моторните превозни средства. Съобщенията ще бъдат разпратени до всяко данъчно задължено лице с размера на данъка за 2019 г. Начините за плащане, банковите сметки и телефони също ще бъдат посочени тях. Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху моторните превозни средства се събират на две вноски. Първата – до 30 юни  и втората – до 31 октомври. Всички данъчнозадължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако внесат пълния размер в срок до 30 април. Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на местната администрация чрез КИН /клиентски идентификационен номер/. Услугата за издаване на КИН е безплатна и се предоставя от общинската данъчна служба.
През тази година има промяна на ставките за облагане на МПС поради изискванията на Закона за местните данъци и такси. За община Шумен не се налага предеклариране на моторните превозни средства, тъй като общинската администрация е извършила промените по служебен път. Въпреки това от данъчната служба препоръчват на собствениците на МПС да носят големия талон за справка при необходимост преди заплащане на задължението. Плащанията в брой стават на касите в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на общинската администрация на бул. „Славянски“ №17. Работното време е от 8.30 ч. до 18.30 ч. без прекъсване.
За улеснение Община Шумен предлага и други начини за плащане, от които гражданите могат да се възползват:
1. Чрез ПОС-терминал на касите на Общинската данъчна служба;
2. В брой на обособени пунктове на „Фаст Пей ХД” АД
– гр. Шумен, бул. „Славянски” №17, етаж 1 в Центъра за информация и услуги,
– обособени пунктове за обслужване на гражданите в цялата страна на „Фаст Пей ХД” АД – по градове с адрес и работно време на сайта на „Фаст Пей ХД” АД – www.fastpay.bg;
     3. В брой в офисите на „Изипей” АД за обслужване на гражданите в цялата страна – по градове с адрес и работно време на сайта на www.easypay.bg;
    4. По Интернет чрез www.ePay.bg от регистрирани клиенти на „Изипей” АД с дебитни и кредитни карти – VISA и MasterCard;
     5. Чрез Интернешънъл Асет Банк АД – в офисите на банката и чрез сайта на банката  www.iabank.bg;
     6. Чрез клоновете на Български пощи ЕАД;
     7. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Шумен в Интернешънъл Асет Банк АД София, клон Шумен BIC:IABGBGSF, БАНКОВА СМЕТКА:BG 85 IABG 7477 8400 5867 00
 
 
 


Прочетете също
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Промяна в движението
Top