Шумен   °CСряда, 24- ти Април
USD  1.83233 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Кметът на Шумен: Моята оставка няма да реши огромните проблеми, които ни завещахте във водния сектор

Кметът на Шумен: Моята оставка няма да реши огромните проблеми, които ни завещахте във водния сектор Източник: Снимка: infoshumen.info

Шумен

Имал съм повод да кажа не веднъж, че реални действия за подобряване и развитие на ВиК сектора не са предприемани от 80-те години насам, за съжаление. През това време и Шумен, и държавата са били управлявани от различни политически сили, затова много пъти призовавах въпросът за водата на шуменци да не се политизира. По повод декларацията от името на съветниците от БСП, която Веселин Пенчев прочете по време на заседанието на Общинския съвет днес, и искането за моята оставка ще кажа, че фактите са неоспорими и няма как с партийна реторика да бъдат опровергани. Едва през последните няколко години, и то тъкмо по време на управлението на ГЕРБ, се предприемат реални стъпки към оздравяване на водния сектор, който всички вкупом преди това доведоха до този хал.
И понеже аз наистина смятам, че този въпрос не бива да се политизира, повече няма да споменавам имена на политици и политически партии. Но държа да припомня.
Какво заварихме?
Изтекли срокове и лошо изпълнение на проектите по Програма Испа, незавършена ПСОВ и съвсем реална заплаха със санкция от 68 млн. лв., които общината щеше да плати, ако не бяхме предприели спешни мерки за фазиране на проекта. Успяхме да се договорим с МОСВ и да прехвърлим завършването на пречиствателната станция през новия програмен период и така да избегнем връщането на всички отпуснати пари. Спомняте си си кой беше ръководител на проекта тогава, нали. И защо напусна в най-трудния момент от неговата реализация.
Когато поехме управлението на общината, заварихме довеждащия водопровод от язовир “Тича” почти пред разпадане, дълбоководните шахтови кладенци за алтернативно водоснабдяване на Шумен буквално унищожени, разграбени помпени станции, корозирали и съсипани от времето тръби. 250-те кладенци в града и по селата са били закрити преди близо 20 години. В архивите на общината открихме няколко идейни проекта за пречиствателна станция за питейни води и защитена технология за пречистване. Те са били платени, но за съжаление се оказаха неприложими в действителност, защото остават нерешени въпросите с преобразуването на земята за площадката, където е било предвидено да се изгради ПСПВ. Част от нея е частна собственост и е трябвало да се изкупи, но в общинския бюджет не са били заделени такива средства. Дори и да бяхме приели тези идейни проекти, процедурите биха се проточили дълго във времето, което би попречило на включването ни в новия програмен период на ОП “Околна среда”. Освен това, в тези проекти не е помислено за отвеждане на отпадъчните води от ПСПВ и единственото решение би било те да се изливат в река “Камчия”. За това обаче е необходимо да се изгради много дълъг водопровод, който да преминава през селскостопански земи и отново да се провеждат отчуждителни процедури. По мнението на специалисти предложеното тогава място за площадка за ПСПВ е неудачно, защото е доста по-скъпо експлоатационно решение. Необходимо е голямо количество електрическа енергия за препомпване на водата на 150 метра височина и изграждане на нова ВЕЦ, която да компенсира част от нужната електрическа енергия.
Заварихме ВиК дружеството в лошо финансово състояние – с много кредити и задължения, ниска събираемост на вземанията, нефективна работа на отделните структури, липса на достатъчен технически инженерен състав. Непригодни за експлоатация и много скъпи за използване се оказаха поливните системи в града като тези в Градската градина, парка “Кьошковете” и др., които се захранват от уличните водопроводи, защото в цената на водата се начислява такса канал – за отвеждане на отпадъчни води.
Същата е ситуацията и с уличните фонтани. Коритата им пропускат вода, помпите са стари и енергоемки, захранващите тръби са дълги и пропускат вода, някои от водните каскади са проточни – захранват се от водопроводите, а водата се излива в канализацията. Вие господа, най-добре знаете, защо ремонтираната за 270 000 лева каскада към паметника “Създатели на българската държава” не работи и защо загубите на вода достигат до 40 куб. м. на денонощие.
Това само част от констатациите в анализа, който направихме, когато поехме управлението на общината. Не забравяйте, че оттук трябваше да започнем нашата работа.
Необходими бяха бързи решения и действия.
Какво направихме?
Кои са виновните за тази ситуация да кажат разследващите органи. Нашата задача е да търсим решения на трупаните с години проблеми и безстопанственост.
И понеже някои имат способността бързо да забравят, ще припомня, че с отпуснатите от МРРБ 500 000 лева изготвихме работен проект за изграждане на пречиствателната станция за питейни води. Свършихме  огромна работа, за да сменим мястото на площадката, където тя ще бъде построена. Оказахме съдействие при изготвяне на Регионалните прединвестиционни проучвания и успяхме да включим изграждането на ПСПВ и на довеждащ водопровод от язовир “Тича” в новия програмен период ОП “Околна среда”. Предстои публикуването на обществената поръчка за избор на изпълнител на ПСПВ. Подготвят се обществените поръчки за проектиране и строителство на довеждащия водопровод и канализационните системи.
ВиК – Шумен беше едно от дружествата в страната, които последни представиха бизнес-плановете си за новия програмен период. Въпреки това ние го подкрепихме, защото без него нямаше да можем да се включим в прединвестиционните проучвания на регионалното министерство и защото смятаме, че решаването на водните проблеми на града е изключително важно за шуменци. Инвестицията за пречиствателната станция е на стойност 22 млн. лева, а за довеждащия водопровод е близо 60 млн. лева. Средства, които нито държавата, още по-малко общината би могла да осигури през следващите години. Едва ли е необходимо да ви убеждавам, че ако не бъде подменен главният водопровод,  Шумен ще бъде изправен пред водна криза. Вярно е, че цената на водата и нейното увеличение през петгодишния период беше най-оспорваната част от бизнес-плана на водното дружество. И тогава, и сега ние продължаваме да смятаме, че процентът на нарастване е необосновано висок от гледна точка на потребителите. Да, нашето становище е, че дружеството трябва да бъде оздравено и да остане публично, а не да се приватизира. Смятаме обаче, че  цената на услугата за гражданите не трябва да се превръща в основен източник на средства за оптимизиране на работата във водния сектор. И още. Не приемаме увеличението, защото с днешна дата не се изпълняват предвидените за периода инвестиции, не се полагат достатъчно усилия за намаляване на загубите на вода, а лесно решими проблеми се отлагат с години. Спомняте си, че общински съветници поискаха нашето съдействие и общината направи спешен ремонт, за да отстрани повредата на мръсния канал на ул. “Дедеагач”, който се излива в река “Поройна”. Течащата тръба е част от градската канализационна мрежа, но ВиК от години неглижира този проблем и свлачището вече беше започнало да подкопава асфалтовия път и да застрашава жилищния блок до него.
Освен това търсим решение и на въпроса за миенето на улиците в града и използването на евтина вода за поливане на тревните площи. Продължаваме проучвателните работи за наличие на подземни водоизточници на територията на Шумен, за да излезем от “желязната прегръдка” на ВиК оператора и всяка капка вода да преминава през неговата банкова сметка – практика, следвана през годините пред очите на много общински съветници и управници на града.
Какво ще предприемем?
Общинската администрация ще внесе до председателя на ВиК асоциацията искане за промяна на размера и срока за предявяване на предвидената в Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциацията и водното дружество. В чл. 10, т. 3 е записано, че неустойката за неизпълнение на инвестиционните задължения, посочени в Подробната инвестиционна програма може да се наложи едва на петата година и тя е в размер на 0.1% от стойността на неизвършената инвестиция, посочена в бизнес-плана на оператора.
През месец февруари 2019 година предстои сключване на допълнително споразумение към този договор във връзка с изграждането на новите обекти – ПСПВ и довеждащия водопровод от язовир “Тича”. Тогава могат да се направят и други допълнения или изменения в настоящия договор и ние ще настояваме за много по-строг контрол и санкции от 2% при неизпълнение на инвестиционните задължения, заложени в плана за съответната година.
И тъй като МРРБ изготви тези договори, ще поискаме представител на министерството да присъства на обявената от областния управител Стефан Желев среща още в началото на следващата година – 4 януари, за да обсъдим нашите предложения и възможните стъпки, които да предприемем.
Ще проведем среща и в КЕВР, където заедно с експерти от дирекцията по ВиК в комисията ще потърсим варианти за задържане на цената на водата на този етап.
Ще потърсим съдействието на народните представители за по-адекватни промени в Наредба 4 – Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, които да удовлетворят както потребителите, така и операторите, и Асоциацията.
 
 


Прочетете също
Top