Шумен  23 °CНеделя, 20- ти Септ.
USD  1.65286 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Кметът на Община Нови пазар издаде заповед с мерки за осигуряване на пожарна безопасност

Кметът на Община Нови пазар издаде заповед с мерки за осигуряване на пожарна безопасност Източник: Инфо Шумен

Област

Със Заповед № 397/06.04.2020 год. на кмета на Община Нови пазар са опредени мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на пожароопасния сезон в горите за периода от 01.04.2020 год. до 30.10.2020 год.
От Община Нови пазр призоват всички граждани живущи, транзитно преминаващи или временно пребиваващи на територията на общината, стриктно да спазват наложените мерки с цел недопускането на пожари и бедствени ситуации.
Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние по-малко от 30 метра от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние, по-малко от 50 метра от съоръженията към тях; паленето на стърнища, суха трева и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (дворове, слогове и крайпътни ивици)
Не се допуска паленето на огън в горските територии, извън местата определени в съответствие с предвиденото в плановете за дейности по опазване на пожари, в горскостопанските планове и програми, обозначени с табела с текст „Място за палене на огън”и по възможност намиращи се в близост до водоизточник, при които са спазени определени условия.
Всички физически и юридическите лица, преминаващи покрай горски територии са задължени да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
Предвид създалата се обстановка се призовават шофьорите на МПС:
Да не изхвърлят фасове от автомобилите, с които преминават по общинска или републиканска пътна мрежа;
Да не изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци;
Да спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност;
С цел непрекъснат достъп до източниците на вода се ЗАБРАНЯВА паркирането на МПС върху и в близост до пожарните хидранти и струпването на материали в радиус 2 метра от тях.
При възникване на пожар НЕЗАБАВНО ИНФОРМИРАЙТЕ на тел.112, 053727474, 0537 22163 или в най-близкото кметство или лесничейство.
Инфо Шумен 
 
 
 


Прочетете също
Обяви 20.09.2020 г. 07:27:10 ч.
Обяви 20.09.2020 г. 07:25:43 ч.
Обяви 19.09.2020 г. 05:00:03 ч.
Обяви 19.09.2020 г. 04:59:02 ч.
Обяви 18.09.2020 г. 04:53:36 ч.
Обяви 18.09.2020 г. 04:52:41 ч.
Top