Шумен  7 °CЧетв, 4- ти Март
USD  1.62525 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Кметът на Нови пазар Георги Георгиев предлага създаването на ново общинско предприятие

Кметът на Нови пазар Георги Георгиев предлага създаването на ново общинско предприятие Източник: Инфо Шумен

Област

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно: Създаване на Общинско предприятие „Нови пазар“, приемане на правилник за дейността му и вливане в него на дейности: Осветление на улици и площади, Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие, Озеленяване, Чистота, Пазари и тържища
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации” с предмет:
„Създаване на Общинско предприятие „Нови пазар“, приемане на правилник за дейността му и вливане в него на дейности: Осветление на улици и площади, Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие, Озеленяване, Чистота, Пазари и тържища”
Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
на хартиен носител:
адрес: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, Център за информация и услуги.
На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.
по електронен път:
на ел. поща: npazar@icon.bg или novipazar@novipazar.bg
На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.
Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни: от 14.01.2021 год. – до 27.01.2021 год.
Съдържание на документацията:
Проект на Доклад относно Създаване на Общинско предприятие „Нови пазар“, приемане на правилник за дейността му и вливане в него на дейности: Осветление на улици и площади, Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие, Озеленяване, Чистота, Пазари и тържища
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Нови пазар” към Община Нови пазар
Координати за връзка:
Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар, тел. 0887440401, имейл: sekretar@novipazar.bg
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари.
С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Нови пазар

 
 


Прочетете също
Top