Шумен  28 °CПон, 2- ри Август
USD  1.64549 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Кметът Любомир Христов е избран за зам.-председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион

Кметът Любомир Христов е избран за зам.-председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион Източник: Община Шумен

Шумен

На днешното заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион, провело се онлайн, кметът на Община Шумен Любомир Христов бе избран за заместник-председател.
В заседанието взе участие Деница Николова – зам.-министър на регионалното развитие и акцентира върху важността на Съвета и неговата роля при реализирането на бъдещите инвестиции в региона.
Областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище са включени в създадения  Регионален съвет, който се създава на основание на Закона за регионалното развитие с мандат от 4 години. Членове на съвета са представители на държавната и местна власт, неправителствени организации, научни институти. Функциите му са свързани с обсъждането и одобряването на проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния регион; управлението, координирането, наблюдението и контрола на стратегията; участието в процеса по подбор на проекти, съфинансирани от Европейския съюз; подкрепата на български участници в трансгранични проекти; осъществяване на консултации при изготвянето на планове за интегрирано развитие на общините в региона и др.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top