Шумен  34 °CПон, 2- ри Август
USD  1.64549 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Строителството на Пречиствателната станция за питейни води върви по график

Строителството на Пречиствателната станция за питейни води върви по график Източник: Инфо Шумен

Шумен

„Към момента строителството на пречиствателната станция за питейни води върви по график“ , каза главният инженер на ВиК – Шумен, Стоян
Владимиров. „ Изпълнителят работи успоредно по няколко обекта“, добави инж. Владимиров.
В най-напреднала фаза е подобект „ Заустващ колектор“, като предстои стартиране на бреговото заустване.
От подобект Сграда „Отводняване и реагентно за технологични отпадъчни води / ТОВ/ вече е изграден силоза за утайки и са изпълнени вертикалите до кота + 3,45 м.
Завършен е нулевият цикъл на Подобект „ Хлораторно“ . Изпълнен е подложният бетон под дъното контактния резервоар на изхода на пречиствателната станция и се работи по помпената станция; армират се стените до кота – 3,95 м. Обемът на контактния резервоар е 1350 куб. м. Към контактния резервоар има помпена станция за препомпване на пречистените води.
Приключва нулевият цикъл на „Административна сграда“ . Стартират изкопни работи по подобекти сгради "Решетки и сита" и "Филтърен корпус". За тях е доставен и монтиран още един кулокран с височина 24м и дължина на стрелата 50м.
Стойността на новата пречиствателна станция за питейни води е около 21 милиона лева, а строителните работи на обекта започнаха на 07.11. 2020 г. и са предвидени да завършат в началото на 2022 г.
Модерното съоръжение ще бъде изпълнено в съответствие с одобрения инвестиционен проект и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България. 
Капацитетът на пречиствателната станция е 450 л/ сек при нормален режим на работа и 600 л/сек при форсиран режим. Към пречиствателната станция е предвидена модерна лаборатория,  която денонощно ще контролира показателите за качество на питейната вода.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top