Шумен  7 °CСъбота, 6- ти Март
USD  1.63832 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Иван Капралов: Няма да се кандидатирам за нов мандат, дори и новият Правилник да го позволява

Иван Капралов: Няма да се кандидатирам за нов мандат, дори и новият Правилник да го позволява Източник: Инфо Шумен

Политика

Иван Капралов е обществен посредник на община Шумен от 2012 г. Вторият му, последен по правилник, мандат изтече през месец май, но процедурата за избор на нов омбудсман беше спряна до приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на община Шумен.

Как работи общественият посредник на община Шумен в условията на двойна криза - КОВИД ситуация и изтекъл мандат?
- Съвсем естествено ситуацията с коронавируса промени тотално работата. Проблемите на гражданите бяха в съвсем друга посока, не толкова свързани с контрола от страна на омбудсмана. В тази връзка се отчита спад на жалбоподатели. Въпреки това получих странни жалби, например гражданка, живееща на ул. „Петра”, изрази мнение, противоположно на своите съседи относно оформянето на короните на дървета.
Потокът от жалби намаля, но офисът остана отворен, за да отговорим на различни нужди. Например, когато бяха поставени пропускателните пунктове на изхода на Шумен ресторантьор от Плиска искаше да разсрочи задълженията си към електроразпределителното дружество, но не можеше да го стори. От една страна по Общите условия за това е необходимо подаване на определени документни, от друга това трябва да се направи в Шумен, а той не може да дойде в града. Проблемът беше решен след разговори с енергийното дружество, след които необходимите документи се изпращаха по електронен път, а на финала - и по пощата.
Съвпадението на КОВИД кризата и изтичането на мандата на омбудсмана не беше водещо. Извънредната ситуация обърка и работата на Общинския съвет. Възникна предварителна дискусия в Общинския съвет относно необходимостта от промени в правилника за работа на обществения посредник, свързани с мандатността. Двама съветници внесоха предложение за отпадане на мандатността, което беше последвано от предложение на групата на ГЕРБ. По предложение на съветниците от БСП беше решено при наличието на толкова разнопосочни предложения да се създаде комисия, която да изглади противоречията и да приеме нов правилник. Беше спряна процедурата за избор на нов омбудсман до гласуването на промени в правилника.
Като човек, участвал в изработването на правилника през 2003 г. и два мандата омбудсман, още преди четири години изложих през Общинския съвет мнение относно необходимостта от доработването на правилника.
Как премина работата на Временната комисия за промяна на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен?
- Много конструктивно. В комисията влизат авторитетни юристи и дискусията беше съвсем прагматична. Постигнаха се много ценни поправки, доуточняващи правомощията на омбудсмана. Бяха конкретизирани кой сезира обществения посредник, актовете, с които завършва една негова проверка - препоръка, предложение, становище. В настоящия правилник текстовете са много общи. Тук дискусията се водеше с юридически аргументи.
При дискусиите по предложенията, които се разминаваха, имаше повече политика. Първият спор беше по отношение на това, ако при тежкия избор не се стигне до избор, кога трябва да се стартира нова процедура. Сега това трябва да стане веднага, което може да доведе до кризата Общинският съвет да се занимава всеки месец с избор на омбудсман. При наличието на законово изискване за събиране на 2/3 от всички гласове е необходимо политическо съгласие, което трудно може да се постигне за един месец. Тук спорът беше дали новата процедура да стартира до три или до шест месеца. За да не се губи темпото, беше избран по-краткия срок - три месеца, през който да се потърси ново политическо съгласие около някоя от кандидатурите.
Другият въпрос, по който все още има известен спор и ще видим какво ще решат общинските съветници, е предложението на ГЕРБ при липса на избор омбудсманът да изпълнява задълженията си още само три месеца. Сега омбудсманът работи до избора на нов. Това, според мен, води до възможността, ако не се стигне до избор в рамките на три месеца, общината да остане без омбудсман. Това значи затваряне на офиса и чакане докато Общинският съвет избере нов. Това не е добро решение, защото не е ясно защо гражданите трябва да бъдат лишени от възможността за контрол на местната власт чрез обществения посредник. Г-н Красимир Минчев защити тезата си така: ако един обществен посредник е изкарал един мандат, но не е събрал достатъчно гласове за втори, защо трябва да продължи да работи, след като не е получил доверие. Комисията се съгласи с твърдението, че е по-добре офисът да бъде гарантиран, тоест да се запази настоящото положение.
Спорове имаше и по отношение на статута на обществения посредник. Г-н Минчев предлага възнаграждението на омбудсмана, което сега е обвързано с кметската заплата, да бъде обвързано с това на председателя на Общинския съвет. Това означава рязко понижаване на възнаграждението на обществения посредник, което ще доведе и до отлив на качествени кандидати. Предложението има своята логика, но тя произтича от факта, че заплатата на председателя на Общинския съвет от 2003 г. е намалена с оглед на това, че председателите са се съгласили да работят на четири часа. Ако се приеме предложението на г-н Минчев, заплатата на омбудсмана ще спадне рязко. Такова намаление не може да се приеме при добре работеща институция, за което говори начина на гласуване на годишните отчети от общинските съветници. Комисията защити запазването на настоящото възнаграждение, а ако има проблем с това на председателя на Общинския съвет, това е друга тема.
Другият въпрос, който надявам се не е оценка за работата на институцията, беше свързан с предложението за премахване на техническия сътрудник. Техническият сътрудник винаги е бил на минималната заплата. По-същественият въпрос е, че беше постигната организация на работата на офиса на омбудсмана, която позволя целодневно приемане на граждани. Премахването на техническия сътрудник ще намали ранга на институцията и ще натовари омбудсмана с редица допълнителни задължения. Гражданите ще трябва да свикнат с друг тип посещение на офиса - в определени дни за ограничени часове, а не през цялата работна седмица. През останалото време омбудсманът ще работи пряко по жалбите. Комисията възприе, от гледна точка на необходимостта от икономии, техническият сътрудник да бъде премахнат.
Какво реши Временната комисия по отношение на мандатността на обществения посредник?
- Предложението да бъде премахната мандатността на обществения посредник срещна отпор от различните групи, всяка с нейни аргументи. От ГЕРБ заявиха, че не са склонни да приемат отпадането на мандатността, а, както знаете, БСП вкараха мандатността дори във вътрешните правила на партията.
Моите аргументи и тези на двамата общински съветници, предложили премахване на мандатността, не бяха приети. Например прозрачната процедура за подбор на кандидатите и гласуване с 2/3 от всички общински съветници гарантира качеството на човека, който ще бъде избран. От друга страна има твърде много изисквания към омбудсмана, който е ограничен да работи друго, а това намалява потенциалните кандидати. И ако има омбудсман, който е вършил работата си качествено, е по-добре да остане на поста си.
Комисията запази демократичния принцип на мандатността, за който се борихме много в началото на промените.
Дебело подчертавам, че още в началото на работата на Временната комисия декларирах, че е важно да се промени правилника и ще участвам със свои предложения, но това не засяга мен, защото няма да се кандидатирам за нов мандат, дори и да се приеме предложението за отпадане на мандатността.
Инфо Шумен 
 
 


Прочетете също
Top