Шумен  -4 °CСряда, 20- ти Януари
USD  1.61212 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Иван Ганчев: Отворени сме към жителите на община Нови пазар

Иван Ганчев: Отворени сме към жителите на община Нови пазар

Област

Иван Ганчев, председател на Общински съвет-Нови пазар
 
Г-н Ганчев, как работи Общински съвет-Нови пазар?
- Не мога да скрия, че към момента, в тази сложна за всички обстановки, се повлия и работата на Общинския съвет. Голяма част от нашите заседания преминаха при закрити врата с цел превенция и спазване на противоепидемичните мерки. Постарахме се, въпреки отсъствието на гражданите от сесиите ни, да създадем условия, дори дистанционно, предложенията, въпросите и мненията им да бъдат чути и да се вземат навременни и адекватни отношения по тях.
Обособихме раздел на сайта на Общинския съвет, където се качват всички предложения за решения за предстоящите заседания. По този начин даваме възможност на всички да се запознаят прозрачно с работата на общинските съветници. Предстои да бъде въведен софтуер, който позволява онлайн заседания, каквато възможност предоставят последните промени в ЗМСМА.
Обмисляме да стартираме и онлайн излъчване в реално време на сесиите ни.
Кой бяха най-важните решения, които взехте през първата година?
- През тази първа година Общински съвет-Нови пазар прие 163 решения. Нито едно от тях не беше отменено или върнато за ново обсъждане. Държа да отбележа и изключително високия процент на изпълнение на решенията, за което поздравявам общинската администрация.
Всички решения, които взехме, бяха важни, но ще акцентирам на няколко от тях. Приехме ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на Община Нови пазар. В условията на пандемия предприехме мерки за защита на гражданите и бизнеса, които вярвам, дори и минимално, успяха да облекчат жителите на общината. С решение 49/10.02.2020 г. бяха отдадени под наем общински имоти, на чиято територия впоследствие се изгради лагер - „селище от затворен тип”, където се настаниха руски работници, ангажирани с изграждането на т. нар. „Балкански поток”. От този договор има сериозни финансови постъпления в общинския бюджет. Насочихме много усилия и към закупуването на апаратура за нормалното функциониране на МБАЛ „Д-р Добри Беров”.
Напомням, че без значение дали заседаваме при закрити врата, онлайн или по друг начин, във всеки проект за дневен ред присъства точка „Предложения и въпроси от жителите на община Нови пазар”. Така ще бъде и занапред. Същите могат да се изпращат писмено в деловодството на Общинския съвет или на електронната поща.
В заключение ще добавя, че ще продължим отговорното си отношение към решаването на всички въпроси за благото и развитието на Община Нови пазар!
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top