Шумен  23 °CСряда, 10- ти Август
USD  1.91111 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

И горските ще ги проверяват

И горските ще ги проверяват Източник: Снимка: infoshumen.info

Област

Годишният одит на стопанствата от СИДП ще се проведе между 18 и 20 юни. Проверката ще се извърши по два стандарта - новият Национален FSC стандарт за сертифициране управлението на горите в България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 и NEPCon за проследяване на продукцията за Горскостопански предприятия. Водещ одитор на проверката ще бъде ръководителят NEPCon в България Теодор Тодоров, който заедно с трима свои колеги ще проследи дали в стопанствата на Североизточното държавно предприятие се спазва европейското и национално законодателство свързано с опазване на горите и биоразнообразието, добива на дървесина и мн.др.
По време на одита ще бъдат разгледани няколко обекта на терен, проверяващите ще интервюират работещи в съответното стопанство, както и хора от фирми, организации, общини, които имат допирни точки с  териториалното поделение. Проверката на горскостопанските дейности засяга екологичните, лесовъдски и социално-икономически характеристики на горските територии управлявани от съответното стопанство.
Североизточно държавно предприятие получи Сертификат за отговорно управление на горите, за 100% от територията си, през 2016 година. Сертификатът обхваща стопанисваните от предприятието  гори на територията на областите Шумен, Търговище, Добрич и Варна. Всички териториални поделения спазват изискванията на новият Национален FSC стандарт. Единствено в ДЛС-Черни Лом от миналата година се работи по  FSC стандарт за контролирана дървесина за горскостопански организации FSC-STD-30-010 V 2-0. Проверката в поповското стопанство стартира на 17 юни, като водещ одитор ще бъде Александра Александрова.
 
 


Прочетете също
Top