Шумен  9 °CНеделя, 26- ти Март
USD  1.82022 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Фестивалът Ritual Gatherings помага за създаването на културни съвети в общините, партньори на проекта

Фестивалът Ritual Gatherings помага за създаването на културни съвети в общините, партньори на проекта Източник: Община Шумен

Култура

Община Шумен открива процедура за създаване на Общински съвет за култура и публикува покана за кандидатстване. В Съвета могат да се включат артисти, мениджъри в областта на културата, артистични формации и организатори на събития, които имат желание да участват в културния живот на града и налагането на добри практики за привличане на аудитория.
Общинският съвет за култура се учредява в изпълнение на  проект “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“ BGCULTURE-2.001-0117-C01  и ще представлява устойчив механизъм за развитие на местните културни общности. Предвижда се той да се състои от нечетен брой участници до максимум седем.
Основни цели на Общинския съвет за култура са:
Подпомагане на частни лица и организации, заети в сферата на изкуството и културата в Община Шумен чрез обмен на опит и добри практики с културните съвети в Община Троян и Община Кюстендил, както и с партньорските организации на сдружение „АСОРИ“ – Музей на живото изкуство (Исландия) и Pikene pa Broen(Норвегия);
Развиване на нови подходи и модели за създаване на артистични продукти;
Работа с партньори – артистични формации, други общини, чуждестранни организации и др.;
Ангажиране на съществуващи и достигане до нови публики;
Кандидатстване за общинско, национално и европейско финансиранe;
Комуникиране с бизнес организации с цел осигуряване на спонсорства.
За да кандидатствате за член на Културния съвет, последвайте линка на онлайн формуляра тук. Процедурата ще бъде отворена до 20 януари 2023 г.
За Ritual Gatherings:
Проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проекта е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.
Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус – обмяната на опит и артистични прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура посредством провеждане на серия регионални микросъбития, последвани от ежегоден, интердисциплинарен фестивал. От друга, проектът цели повишаване на  капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждане на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.
Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, норвежкият артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на живото изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Шумен 23.03.2023 г. 16:50:51 ч.
Промяна в движението
Top