Шумен  15 °CПон, 27- ми Май
USD  1.80377 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Европарламентът одобри важна бюджетна подкрепа за Украйна и ЕС

Европарламентът одобри важна бюджетна подкрепа за Украйна и ЕС Източник: Интернет

Политика

Евродепутатите одобриха дългосрочното финансиране за Украйна, платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) и произтичащите от това съществени промени в многогодишния бюджет на ЕС.
Парламентът подкрепи преразгледания дългосрочен бюджет на ЕС – многогодишната финансова рамка (МФР). Промените са свързани с Механизма за Украйна на стойност 50 млрд. евро и платформата „Стратегически технологии за Европа“ (Strategic Technologies for Europe Platform” – STEP), която има за цел да направи ЕС стратегически по-независим и да насърчи иновациите.
Настоящата актуализация на МФР, одобрена с 499 гласа „за“, 67 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“, ще направи бюджета на ЕС по-адекватен на променящите се нужди и на непредвидените обстоятелства. По-специално тя увеличава бюджета на ЕС за справяне с миграционните и външните предизвикателства и подобрява бюджетната гъвкавост и готовността на ЕС за действие при кризи. В съответствие с исканията на Парламента при преразглеждането се въвежда механизъм за справяне с нарастващите разходи, свързани с плана за възстановяване NextGenerationEU на фона на покачващите се лихвени проценти. Евродепутатите постигнаха споразумение с държавите членки относно дългосрочния бюджет на 6 февруари. Всички подробности са посочени в съответното прессъобщение.
Парламентът прие също резолюция относно преразглеждането на Регламента за МФР с 422 гласа „за“, 101 гласа „против“ и 101 гласа „въздържал се“.
С преразглеждането на МФР се създава и т.нар. Механизъм за Украйна, одобрен с 536 гласа „за“, 40 гласа „против“ и 39 гласа „въздържал се“, с общ капацитет от 50 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции, което показва, че ЕС подкрепя Украйна и ще продължи да я подкрепя, докато това е необходимо. .
Платформа за стратегически технологии за Европа (STEP) беше одобрена с 517 гласа „за“, 59 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Тя представлява друг съществен елемент от пакета за преразглеждане на бюджета и има за цел да консолидира и укрепи позициите на Европа в ключови технологични области. Тези области обхващат цифровите технологии, чистите и ресурсоспестяващите технологии, технологиите за нулеви нетни емисии и биотехнологиите. Прочетете прессъобщението за всички подробности по споразумението с държавите членки от 7 февруари.
Многогодишната финансова рамка (МФР) определя годишните ограничения („тавани“ за разходите) на поетите от ЕС задължения в различни области на политиката (широки категории разходи, наречени „функции“) и на общите годишни плащания за период от седем години. Настоящата рамка за периода 2021—2027 г. беше приета през 2020 г. На 20 юни 2023 г. Европейската комисия предложи междинно преразглеждане, включително създаването на Механизма за Украйна и STEP.
Публикацията е изготвена с подкрепата на център "Европа Директно" - Шумен
 
 


Прочетете също
Шумен 24.05.2024 г. 14:15:58 ч.
Top