Шумен  26 °CСъбота, 20- ти Юли
USD  1.79599 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

До края на годината изтича валидността на над 8 700 документи за самоличност на жители на област Шумен

До края на годината  изтича валидността на над 8 700 документи за самоличност на жители на област Шумен Източник: Интернет

Област

До края на годината  изтича валидността на над 8 700 документи за самоличност- лични карти, задгранични паспорти и свидетелства за управление на моторни превозни средства на жители на област Шумен.
От началото на 2023 година до 31 август са приети  11 793 заявления за смяна на лични карти, 13 198 за подмяна на паспорти и 5711 за свидетелства за управление на моторни превозни средства. Традиционно най-натоварени са били летните месеци. За времето от 1 юни до 31 август са подменени 15 366 документа за самоличност-  5944 лични карти, 7060 задгранични паспорта и 2362 шофьорски книжки.
Съгласно последните изменения и допълнение на ЗБЛД в бр.65 ДВ от 28.07.2023 г.:
При подаване на заявление за издаване на лична карта и паспорт се представя удостоверителен документ за раждане, в случаите, когато заявителят не притежава документ по чл. 13, ал. 1 - 3 от ЗБЛД (лична карта; паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност; свидетелство за управление на моторно превозно средство, временна карта за самоличност, заместваща личната карта, временен паспорт; служебен открит лист за преминаване на границата), с който да удостовери самоличността си, както и когато заявителят е лице от 14- до 18-годишна възраст с родител, за когото липсват данни в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи“.
През 2024 година изтича валидността на 8978 лични карти, на 21 231 задгранични паспорта и 5756 свидетелства за управление на моторни превозни средства. През 2025 година изтичат 36 409 документи за самоличност – 10 799 лични карти, 18 524 паспорта и 7086 шофьорски книжки.
От ОД на МВР Шумен припомнят, че документите  за самоличност  могат да се подменят и преди изтичане срока им на валидност. По този начин ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга. Жителите на област Шумен, на които предстои смяна на документи могат да подадат заявления на територията на всяко РУ. В районните управления на едно гише могат да се подават заявления за смяна на лична карта, паспорт и шофьорска книжка, но единственото условие е поръчката да бъда обикновена. За тези, които притежават валиден електронен подпис имат възможност да подадат заявления за подмяна на документи онлайн на адрес https://e-uslugi.mvr.bg/.
На интернет страницата на ОДМВР- Шумен – www.shumen.mvr.bg  в раздел Административни услуги, подменю „Други“ се публикува информация за приетите заявления за издаване на български лични документи в областната дирекция, с цел обществеността да е запозната с натовареността на съответното районно управление.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top