Шумен  17 °CСряда, 24- ти Април
USD  1.83027 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Днес беше утвърдена „Общинската програма за закрила на детето за 2024 г.“

Днес беше утвърдена „Общинската програма за закрила на детето за 2024 г.“ Източник: Община Шумен

Шумен

Днес на заседание на Комисията „За детето в община Шумен“ беше направен отчет за изпълнението на „Общинската програма за закрила на детето“ за миналата година. Отчетен бе ръст в дейностите по подкрепа и закрила на децата в риск и превенцията на младите хора и техните родители срещу насилието и тормоза в училището и семейната среда. Анализите сочат, че през изминалата година са обхванати повече подрастващи в здравно-образователните програми в училищната среда, сравнено с предходен период. Проведени са повече регионални кампании, с цел повишаване на здравната информираност и ангажираност на младите хора, организирани от Общинския здравен център в Шумен.  
На срещата днес, организирана по покана на заместник – кмета по „Здравеопазване и социални дейности“ д-р Светослава Хайнова беше утвърдена „Общинската програма за закрила на детето за 2024 г.“ В нея участваха представители на Комплексния център за социални услуги „Детелина“, Комплекса за социални услуги за деца и семейства, Общинския здравен център и представители на общинска администрация.
„ През настоящата година продължава дейността на Центъра за майчино и детско здраве – Шумен. Предвижда се разширяване на съществуващите социални услуги за подкрепа на децата и семействата. Трябва да изградим по-добро сътрудничество между общината и партньорите – участници, при предоставянето на социалните услуги.“ – каза по време на срещата д-р Светослава Хайнова.
Програмата ще бъде внесена за разглеждане на предстоящата сесия на Общинския съвет – Шумен през март.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top