Шумен  25 °CСряда, 19- ти Юни
USD  1.82532 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Дати за подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

Дати за подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

Област

Ученици, които желаят да кандидатстват за прием в VІІІ клас в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ или „Физическо възпитание и спорт“, следва да положат изпит за проверка на способностите по съответния учебен предмет. Това информират от Областната комисия по приемане на учениците в VІІІ клас
Изпитите за проверка на способностите се организират само за учениците,  които писмено са заявили желание да ги положат. Заявлението - по образец, утвърден от министъра на образованието и науката - се получава от класния ръководител и се подава  чрез директора на училището, в което ученикът завършва в VІІ клас. Важно е да бъде спазен срокът за подаване - в работните дни от 21 до 31 май 2024 г. включително.
Съгласно график, утвърден със Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, изпитите за проверка на способностите ще се проведат на следните дати:
- 24.06.2024 г. - Изобразително изкуство
- 25.06.2024 г. - Музика
- 25.06.-26.06.2024 г. - Музика и физическо възпитание и спорт/в област Шумен не се провежда, тъй като не е свързан с държавния план-прием на училищата/
- 26.06.-27.06.2024 г. - Физическо възпитание и спорт
Мястото за полагане на изпита ще бъде указано в служебната бележка на ученика.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top