Шумен  20 °CПон, 20- ти Септ.
USD  1.6603 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

8,9% е безработицата в Шуменско през юни

8,9% е безработицата в Шуменско през юни Източник: Инфо Шумен

Област

През първите шест месеца на 2021 г. на работа в област Шумен са постъпили 4017 безработни лица. Само през месец юни 2021 г. в трудова заетост са устроени 841 безработни лица. Делът на реализираните на първичния трудов пазар е 66% от общия брой започнали работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 163 младежи на възраст до 29 години, както и 140 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През юни 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 981 работни места. На първичния пазар са обявени 716 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (348). Следват държавно управление (112), селско, горско и рибно стопанство (82), хотелиерство (47), търговия (42) и административни дейности (30). По програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетстта са обявени 139 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 126  работни места. 
От началото на годината броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни се е намалял с 1 807 лица и в края на първото полугодие на 2021 г. те са 6 788. Равнището на безработица в Шуменска област през юни 2021 г. е 8,9% , с 0,8 процентни пункта по-ниско спрямо предходния месец. В сравнение с юни 2020 г. безработните са с 2 278 по-малко, а равнището на безработицата е намаляло с 3,0 процентни пункта. През юни 2021 г. за едно свободно работно място, обявено на територията на област Шумен са се конкурирали средно по 4 безработни лица.  
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 449, с 153 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през юни 2021 г. е 3,2%. При сравнение със същия месец предходната година се отчита намаление с 2,3 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 1 035 лица на регистрираните безработни.
Агенцията по заетостта обявява краен срок до 31.08.2021 г. включително за предоставяне на всички искания за плащане и месечни отчетни документи по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, популярен още като мярката за запазване на заетостта 80/20.
От своето стартиране до момента тази мярка подпомогна близо 3000 работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” да запазят заетостта на повече от 36 000 свои работници и служители. Така, на практика, за този бранш, засегнат в голяма степен от COVID-19 пандемията, предоставената от държавата подкрепа в комбинация с мярката 60/40 се превърна в 80/20.
Обявеният краен срок до 31.08.2021г. касае всички работодатели и самоосигуряващи се лица, които са одобрени за получаване на компенсация съгласно условията на проекта. Те трябва да подадат изискваните документи, обявени в сайта на Агенция по заетостта.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top