Шумен  7 °CВторник, 6- ти Декември
USD  1.84739 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

404 безработни лица от област Шумен са постъпили на работа през месец август 2022 г.

404 безработни лица от област Шумен са постъпили на работа през месец август 2022 г. Източник: Инфо Шумен

Област

През август 2022 г. на работа в област Шумен са постъпили 404 безработни лица. Със съдействието на трудовите посредници от бюрата по труда в областта в заетост са включени близо 83% от започналите работа през месеца. През август 2022 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 89 младежи до 29 г. възраст и 58 лица на възраст над 50 г. През август 2022 г. на работа са устроени и 69 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
За същия период в бюрата по труда от областта са заявени 442 работни места. На първичния пазар са обявени 398 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (144). Следват търговия (84), държавно управление (55), образование (38) и административни и спомагателни дейности (11). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 7 работни места.
Броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица през август 2022 г. е 5 629, с 5 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в Шуменска област е 7,4%[1] и се запазва на същото спрямо юли 2022 г. В сравнение с август 2021 г. безработните са с 661 по-малко, а равнището на безработицата отчита намалява с 0,9 процентни пункта.
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 269. Равнището на безработица в града през август 2022 г. се установява на 2,8%. При сравнение със същия месец на 2021 г. се отчита намаление с 0,2 процентни пункта на равнището на безработица и намаление със 101 лица на регистрираните безработни. 
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top